trasa autokarowa

 rejony: brzeski, kamieniecki, prużański, swisłocki

(strefa ruchu bezwizowego, dla turystów z Polski i UE)

Dzień 1

– Przejście graniczne Terespol-Brześć, odprawa celno-paszportowa, wjazd do RB;

– Przejazd do Brześcia, zwiedzanie miasta (z przewodnikiem), w tym M.P.N. – cmentarz przy ul. Kombinatskaja (żołnierzy WP z 1920 r.), garnizonowy, przy ul. Puszkińskiej (żołnierzy WP, kwatera żołnierzy WP z 1920r., grób rodziny Niemcewiczów), obiad;

Cmentarz żołnierzy WP z 1920 r. przy ul. Kombinatskaja
Cmentarz garnizonowy
Kwatera żołnierzy WP z 1920 r. na cmentarzu przy ul. Puszkińska

Groby żołnierzy WP
Grób żołnierza WP W. Steckiewicza

– Przejazd drogą P-16 i H-456 do Skoków (12 km), zwiedzanie muzeum (http://nemtsevichi.by/) oraz Pałacu Niemcewiczów (M.P.N.);

Pałac Niemcewiczów w Skokach

– Przejazd drogą H-456, P-16 i H-435 do Rakowicy Dużej ((28 km), zwiedzanie kaplicy rodowej i grobów Tołłoczków (M.P.N.);

Kaplica rodowa Tołłoczków w Rakowicy

– Przejazd drogą H-345 do Wołczyna (24 km), zwiedzanie kościoła pw.Św.Trójcy, miejsca chrztu ostatniego Króla Polski S.A.Poniatowskiego (M.P.N.);

Kościół pw. Św.Trójcy w Wołczynie

– Przejazd drogą P-8 do Wysokiego (13 km), zwiedzanie grobów Legionistów J.Piłsudskiego na cmentarzu katolickim (M.P.N.), kościoła pw. Św.Trójcy, kaplicy Św.Barbary, ruin zamku Sapiehów, pałacu Potockich;

Groby Legionistów J. Piłsudskiego

– Przejazd drogą Р-16 do Brześcia (45 km), zakwaterowanie w hotelu, kolacja, czas wolny.

Dzień 2

– Przejazd drogą M-1 do Czyżewszczyzny (35 km), zwiedzanie kaplicy na grobie powstańców kościuszkowskich wojska generała Sierakowskiego (M.P.N.);

Kaplica w Czyżewszczyźnie

– Przejazd drogą P-7 do Kamieńca (33 km), zwiedzanie miasta, wieży kamienieckiej, grobów pomordowanych przez hitlerowców rodzin Wrublewskich i Grysiewiczów na cmentarzu katolickim (M.P.N.);

Groby rodziny Wrublewskich i Grysiewiczów

– Przejazd drogą P-88 i H-525 do Szereszewa (40 km), zwiedzanie Szereszewa: kościół pw.Św.Trójcy, grób Jana Kraszewskiego, – ojca J.I.Kraszewskiego na posesji kościoła (M.P.N.), cmentarz katolicki, dawna kapliczka przydrożna św. J. Niepomucena, cmentarz żydowski, dzwonnica (1799 r.) przy cerkwi unickiej (nie istnieje) na dawnym Trakcie Królewskim z Wilna do Krakowa, cmentarz prawosławny (drewniana kaplica i symboliczny grób m.Bobrowskiego);

Kościół pw. Św.Trójcy
Grób Jana Kraszewskiego
Dawna kaplica unicka na cmentarzu
Symboliczny grób prof. M. Bobrowskiego
Drewniana dzwonnica przy b. cerkwi unickiej przy ul. Kamienieckiej na dawnym trakcie królewskim
Dawna kapliczka św. Jana Niepomucena nad rz. Leśną
Typowa drewniana zabudowa
Kościół pw. Św. Trójcy
ul. Kamieniecka

– Przejazd drogą H-540 i P-81 do Prużany (18 km), obiad, zwiedzanie miasta (cmentarz katolicki: kwatera żołnierzy WP z wojny polsko-bolszewickiej, groby powstańców styczniowych K. Oladowskiego, J. Ostrowskiego, W. Szwykowskiego, A.Hlebowicza, funkcjonariusza P.P. z 1939r. A.Ignatowicza (M.P.N.), cerkiew prawosławna pw.A.Niewskiego, kościół katolicki pw. W.N.M.P., muzeum Prużański Pałacyk (http://museum.pruzhany.by/) – zakwaterowanie w hotelu “Muchawiec” (http://prjhotel.bujkh.by/) , kolacja, wolny czas, nocleg.

Ekspozycję w muzeum „Prużański Pałacyk”
Kwatera żołnierzy WP z 1920 r. na cmentarzu przy ul. Gorka
Kościół pw. W.N.M.P.
Skulptura nad zlewem Mucy i Wieca
W prużańskim pakru
Budynek b. Gimnazjum
Budynek b. apteki Krzywopisza
Budynek b. PP
„Białe Hale”
Widok z ul.Chwatka
Grób powstańca styczniowego A.Hlebowicza na cmentarzu przy ul. Gorka
Muzeum „Prużański Pałacyk”

– Przejazd drogą P-81, P-47 i P 98 do Łyskowa (98 km),  zwiedzanie grobu F. Karpińskiego (M.P.N.), kościoła pw. Św.Trójcy i klasztoru Misjonarzy;

Grób F. Karpińskiego
Ruiny kościoła pw. Św.Trójcy
Kaplica na cmentarzu katolickim

– Przejazd drogą P-98, P-47, P-134 i P-99 do przejścia granicznego Brzostowica-Bobrowniki (87 km), odprawa celno-paszportowa, wyjazd do RP.

 

 

Udostępnij na: