Miejsca Pamięci Narodowej. Szlaki turystyczno-edukacyjne

trasa autokarowa

 rejony: brzeski, kamieniecki, prużański, swisłocki

(strefa ruchu bezwizowego, dla turystów z Polski i UE)

Dzień 1

– Przejście graniczne Terespol-Brześć, odprawa celno-paszportowa, wjazd do RB;

– Przejazd do Brześcia, zwiedzanie miasta (z przewodnikiem), w tym M.P.N. – cmentarz przy ul. Kombinatskaja (żołnierzy WP z 1920 r.), garnizonowy, przy ul. Puszkińskiej (żołnierzy WP, kwatera żołnierzy WP z 1920r., grób rodziny Niemcewiczów), obiad;

Cmentarz żołnierzy WP z 1920 r. przy ul. Kombinatskaja

Cmentarz garnizonowy

Kwatera żołnierzy WP z 1920 r. na cmentarzu przy ul. Puszkińska

Groby żołnierzy WP

Grób żołnierza WP W. Steckiewicza

– Przejazd drogą P-16 i H-456 do Skoków (12 km), zwiedzanie muzeum (http://nemtsevichi.by/) oraz Pałacu Niemcewiczów (M.P.N.);

Pałac Niemcewiczów w Skokach

– Przejazd drogą H-456, P-16 i H-435 do Rakowicy Dużej ((28 km), zwiedzanie kaplicy rodowej i grobów Tołłoczków (M.P.N.);

Kaplica rodowa Tołłoczków w Rakowicy

– Przejazd drogą H-345 do Wołczyna (24 km), zwiedzanie kościoła pw.Św.Trójcy, miejsca chrztu ostatniego Króla Polski S.A.Poniatowskiego (M.P.N.);

Kościół pw. Św.Trójcy w Wołczynie

– Przejazd drogą P-8 do Wysokiego (13 km), zwiedzanie grobów Legionistów J.Piłsudskiego na cmentarzu katolickim (M.P.N.), kościoła pw. Św.Trójcy, kaplicy Św.Barbary, ruin zamku Sapiehów, pałacu Potockich;

Groby Legionistów J. Piłsudskiego

– Przejazd drogą Р-16 do Brześcia (45 km), zakwaterowanie w hotelu, kolacja, czas wolny.

Dzień 2

– Przejazd drogą M-1 do Czyżewszczyzny (35 km), zwiedzanie kaplicy na grobie powstańców kościuszkowskich wojska generała Sierakowskiego (M.P.N.);

Kaplica w Czyżewszczyźnie

– Przejazd drogą P-7 do Kamieńca (33 km), zwiedzanie miasta, wieży kamienieckiej, grobów pomordowanych przez hitlerowców rodzin Wrublewskich i Grysiewiczów na cmentarzu katolickim (M.P.N.);

Groby rodziny Wrublewskich i Grysiewiczów

– Przejazd drogą P-88 i H-525 do Szereszewa (40 km), zwiedzanie Szereszewa: kościół pw.Św.Trójcy, grób Jana Kraszewskiego, – ojca J.I.Kraszewskiego na posesji kościoła (M.P.N.), cmentarz katolicki, dawna kapliczka przydrożna św. J. Niepomucena, cmentarz żydowski, dzwonnica (1799 r.) przy cerkwi unickiej (nie istnieje) na dawnym Trakcie Królewskim z Wilna do Krakowa, cmentarz prawosławny (drewniana kaplica i symboliczny grób m.Bobrowskiego);

Kościół pw. Św.Trójcy

Grób Jana Kraszewskiego

Dawna kaplica unicka na cmentarzu

Symboliczny grób prof. M. Bobrowskiego

Drewniana dzwonnica przy b. cerkwi unickiej przy ul. Kamienieckiej na dawnym trakcie królewskim

Dawna kapliczka św. Jana Niepomucena nad rz. Leśną

Typowa drewniana zabudowa

Kościół pw. Św. Trójcy

ul. Kamieniecka

– Przejazd drogą H-540 i P-81 do Prużany (18 km), obiad, zwiedzanie miasta (cmentarz katolicki: kwatera żołnierzy WP z wojny polsko-bolszewickiej, groby powstańców styczniowych K. Oladowskiego, J. Ostrowskiego, W. Szwykowskiego, A.Hlebowicza, funkcjonariusza P.P. z 1939r. A.Ignatowicza (M.P.N.), cerkiew prawosławna pw.A.Niewskiego, kościół katolicki pw. W.N.M.P., muzeum Prużański Pałacyk (http://museum.pruzhany.by/) – zakwaterowanie w hotelu “Muchawiec” (http://prjhotel.bujkh.by/) , kolacja, wolny czas, nocleg.

Ekspozycję w muzeum „Prużański Pałacyk”

Kwatera żołnierzy WP z 1920 r. na cmentarzu przy ul. Gorka

Kościół pw. W.N.M.P.

Skulptura nad zlewem Mucy i Wieca

W prużańskim pakru

Budynek b. Gimnazjum

Budynek b. apteki Krzywopisza

Budynek b. PP

„Białe Hale”

Widok z ul.Chwatka

Grób powstańca styczniowego A.Hlebowicza na cmentarzu przy ul. Gorka

Muzeum „Prużański Pałacyk”

– Przejazd drogą P-81, P-47 i P 98 do Łyskowa (98 km),  zwiedzanie grobu F. Karpińskiego (M.P.N.), kościoła pw. Św.Trójcy i klasztoru Misjonarzy;

Grób F. Karpińskiego

Ruiny kościoła pw. Św.Trójcy

Kaplica na cmentarzu katolickim

– Przejazd drogą P-98, P-47, P-134 i P-99 do przejścia granicznego Brzostowica-Bobrowniki (87 km), odprawa celno-paszportowa, wyjazd do RP.

 

 

Udostępnij na:

Musisz być zalogowany aby komentować Login