Właściciel kolekcji fotografii Mikołaja  Stasiuka, piński krajoznawca i historyk  Aleksander Noworaj opowiada, że  Mikołaj Stasiuk nie był profesjonalnym  fotografem, był zwykłym miłośnikiem  i pasjonatem fotografii. Fotografując  swoich znajomych i przyjaciół nie  przypuszczał, że utrwala historię:  atmosferę, artefakty, sam duch swoich  czasów, że to co robi, może mieć jakiś  większy sens.

M. Stasiuk (1935 r.)

Mikołaj Stasiuk urodził się 13 lutego 1903 roku w Pińsku. Jego ojciec Daniił pracował jako ślusarz na pińskiej kolei, matka była gospodynią domową. Po pierwszej wojnie światowej Mikołaj był uczniem pińskiego państwowego gimnazjum humanistycznego. Później odbywał służbę wojskową w korpusie łączności. Z 1926 roku do 1939 pracował jako motorniczy w zakładach Pińskiej Flotylli Rzecznej. Miejskie i wiejskie życie tamtych lat odzwierciedlał w swoich fotografiach. Posiadał niemiecki aparat fotograficzny.

Aparat fotograficzny Mikołaja Srasiuka // Z archiwum Aleksandra Noworaja

Przed rokiem 1941 jego kolekcja stanowiła ponad 300 fotografii. Dzięki pomocy pińskich fotografów Stepana Gorenca oraz Olega Bieńko stare negatywy, wykonane jeszcze na kliszach fotograficznych, udało się wywołać 90 fotografii, które i były prezentowane dla mieszkańców Pińska i okolic w Muzeum Białoruskiego Polesia. Na fotografiach są okolice Pińska, malownicze pejzaże i portrety mieszkańców. Wielu budynków, prezentowanych na fotografiach, już się nie zachowało, tym większa jest wartość prac przedwojennego pińskiego fotografa. Widzimy tam też dawnych mieszkańców Pińska i okolic podczas pracy i wypoczynku, w dni powszednie i dni świąteczne, widzimy jak uprawiali sporty, jak odpoczywali nad rzeką, Fotografie Mikołaja Stasiuka wprowadzają nas w atmosferę Pińska z przed prawie 100 lat.

Foto klisze fotograficznych

Wybrane fotografie Mikołaja Stasiuka z archiwum Aleksandra Noworaja publikowane są dziś po raz pierwszy.

Red.

Dożynki (18.09.1932 r.)
Wesele. Pińsk (lata 30. XX wieku)
W teatrze braci Golcmanów. Pińsk (1935 r.)
Pracownicy portu. Pińsk (lata 30. XX wieku)
Na podwórku. Pińsk (lata 30. XX wieku)
Poleszuk (1935 r.)
Poleszucy (lata 30. XX wieku)
Piknik wiejski (1935 r.)
Pole pszenicy (lata 30. XX wieku)
W warsztacie samochodowym. Pińsk (lata 30. XX wieku)
Rybacy na rzece Prypeć (1936 r.)
Burłaki na Kanale Królewskim (1935 r.)
Wiejskie dzieci. Polesie (1935 r.)
Kierownik warsztatów portowych Pińskiej Flotylli Rzecznej Marynarki Wojennej Sokołowski i M. Olewiński z dziećmi pracowników. Wieś Kołby (1935 r.)
Zimowa panorama Pińska (1932 r.)
Widok na Targi Poleskie (1935 r.)
Nad rzeką (1936 r.)
Absolwenci Szkoły Rolniczej im. J. Wydżgi. Wieś Duboj (27.06.1932 r.)
Zawody kajakowe. Pińsk (1935 r.)
Zimą nad rzeką Piną (1935 r.)
Oficerowie Pińskiej Flotylli Rzecznej Marynarki Wojennej (1936 r.)
M. Stasiuk z kolegami. Pułk łączności. Miasto Brześć (1924)
Aleksandr Noworaj  i syn Mikołaja Stasiuka Jarosław na wystawie w Muzeum Polesia Białoruskiego (21.04.2021 r., m. Pińsk)
Udostępnij na: