Dzwonkowski_Jan_Pawel_IIKsiążka autorstwa ks. prof. Romana Dzwonkowskiego SAC ukazała się Staraniem Fundacji Pomocy Szkołom Polskim na Wschodzie im. Tadeusza Goniewicza.

Prof. Piotr Jaroszyński, recenzent książki „Papież Jan Paweł II. Spotkania z Polakami na Wschodzie”, wobec ogromu literatury papieskiej pyta: Czy można jeszcze coś takiego zapisać, co byłoby nowe i interesujące? Okazuje się, że tak (…) A sztuki tej dokonał ks. Prof. Roman Dzwonkowski SAC, który w sposób szczególny pasjonuje się losem rodaków zamieszkałych na kresach, bliższych i dalszych (…).

Książka jest bezcennym świadectwem postaw naszych kresowych rodaków zarówno wobec faktu wyboru Polaka na papieża, ich uczuć wobec Jana Pawła II, jak i spontanicznych reakcji na pielgrzymki papieskie do krajów zamieszkania, bądź państw sąsiednich. Ponadto stanowi m.in. pełny zapis wszystkich przemówień papieskich do naszych rodaków na Litwie, Łotwie, w Estonii, Gruzji, na Ukrainie, w Kazachstanie i Azerbejdżanie.

Edycja mogła się ukazać w wysokim nakładzie, w estetycznej oprawie twardej, dzięki współudziałowi Stowarzyszenia „Wspólnota” Polska” w ponoszeniu części kosztów wraz z Fundacją im. T. Goniewicza. Pozycje do nabycia w Fundacji Pomocy Szkołom Polskim na Wschodzie oraz w Polskiej Szkole Społecznej im. Ignacego Domeyki w Brześciu.

Echa Polesia

Udostępnij na: