Uroczystości obchodów świąt Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Prużanie w tym roku wyjątkowo przedłużyły się na dwa dni – za przyczyną obchodów stulecia urodzin ks. Kardynała Kazimierza Świątka, który swoją posługę duszpasterską w 1939 r. rozpoczynał jako wikary właśnie w kościele  parafialnym pw. W.N.M.P. w Prużanie .

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej przez ks.S.Pawlinę
Odsłonięcie tablicy pamiątkowej przez ks.S.Pawlinę

Z okazji jubileuszu urodzin ks. Kardynała przed Mszą św. w kościele nastąpiło uroczyste odsłonięcie i poświęcenie pamiątkowej tablicy, którego dokonał przybyły do Prużan na zaproszenie dekanatu wieloletni kanclerz Kurii Biskupiej w Pińsku – jeden z najbliższych współpracowników Kazimierza Świątka – ks. dr Stanisław Pawlina. Wspominając o swoim przełożonym i przyjacielu w homilii podczas Mszy św., podkreślając wyjątkowość osobowości i zasług ks. Kardynała,ks. Stanisław powiedział: „…stał się księgą, którą będą próbowały odtworzyć historycy, pisarze, scenarzyści i filmowcy – już teraz próbują to czynić – ale tak naprawdę, księgę tą potrafi odtworzyć tylko Chrystus… ”.

Po Mszy św. dalszy ciąg uroczystości nastąpił na rzymsko-katolickim cmentarzu parafialnym przy ul. Gorka. Złożono wieńce, zapalono znicze i odmówiono „Anioł Pański” przy kwaterze żołnierzy Wojska Polskiego z 1920r. Przybyła na czele delegacji KRP w Brześciu Konsul Generalny Anna Nowakowska dziękowała wszystkim zebranym za pamięć i utrzymanie porządku w tym miejscu. Złożono wieńce i zapalono znicze również na położonej obok kwaterze wojsk niemiecko-austriackich oraz rosyjsko-bolszewickich. Chwilą ciszy uczczono pamięć wszystkich poległych, w tym nieznanych żołnierzy.

Konsul Generalny RP Anna Nowakowska podczas przemówienia przy kwaterze żołnierzy WP
Konsul Generalny RP Anna Nowakowska podczas przemówienia przy kwaterze żołnierzy WP

Warto też dodać, że tegoroczne uroczystości odpustowe w Prużanie ,zawdzięczając codziennej żmudnej, przez dwa sezony, pracy ks.proboszcza Roberta Iskrzyckiego CM wraz z wiernymi  –  odbyły się w całkowicie wyremontowanym i odnowionym od zewnątrz kościele.

Red.

Udostępnij na: