książki

Halina Szpak: „Mimo wszystko – wróciliśmy. Kobryń – Karaganda – Szczecin”

Halina Szpak: „Mimo wszystko – wróciliśmy. Kobryń – Karaganda – Szczecin”

Ze wstępu Autorki: Wspomnienia te obejmują sześć lat mojego dzieciństwa i wczesnej młodości, spędzonych we łzach i trwodze, w chłodzie i głodzie, bardzo daleko od ziemi ojczystej, w bezmiarze stepów, gdzie modlitwa pomagała nie utracić nadziei i przetrwać. Oboje z mężem jesteśmy dziadkami i pradziadkami. W tym roku będziemy obchodzić sześćdziesiątą piątą rocznicę naszego ślubu. […]

Louise Arner Boyd – „Album”

Louise Arner Boyd – „Album”

Wyprawa Louise Arner Boyd na Polesie jest świadectwem, jak bardzo głęboka jest relacja między kresem stuletnich torfowisk w sercu Europy i Nowego Świata. Z punktu widzenia współczesności może być ona postrzegana jako przełomowe wydarzenie historyczne, które pozwoliło społeczeństwu amerykańskiemu odkryć dla siebie Polesie, dowiedzieć się o życiu jego rdzennych mieszkańców, oryginalnych tradycjach i dziewiczej przyrodzie tej krainy. Wyprawa ta przekonująco pokazała, […]

Mickiewiczniana: przedwojenny „Przewodnik po Nowogródczyźnie”

Mickiewiczniana: przedwojenny „Przewodnik po Nowogródczyźnie”

Drodzy Czytelnicy! Prezentujemy dziś Państwu z radością fragment przewodnika po okolicach Mickiewiczowskich i Rejtanowskich Ziemi Nowogródzkiej, wydanego w Baranowiczach w 1938 roku przez Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w Baranowiczach (ul. Ułańska 11, tel.236 ). Przewodnik był drukowany w Drukarni „Grafika” w Wilnie. Trasy edukacyjno-turystyczne przewodnika stanowią dziś dla nas wielką wartość, gdyż są to nie tylko podróże szlakiem mickiewiczowskim, rejtanowskim czy poleskim, a jest to również wzruszająca […]

Dereszewicze 1863

Dereszewicze 1863

  Pod takim tytułem w 1986 r. w Wydawnictwie Ossolińskich ukazała się jedna z ostatnich prac prof. Stefana Kieniewicza, wybitnego znawcy i wytrawnego dokumentalisty dziejów Powstania Styczniowego. Ten zasłużony pracownik Uniwersytetu Warszawskiego u schyłku swojego niezwykle pracowitego życia postanowił napisać książkę, stanowiącą niejako uzupełnienie wydanych wcześniej prac poświęconych wydarzeniom z lat 1863–1864, w tym monumentalnej […]

Wielką rzeczą być Polakiem…

Wielką rzeczą być Polakiem…

Teka Nauczyciela pt. „Wielką rzeczą być Polakiem…” autorstwa Alicji Omiotek, współpracownicy Fundacji im. T. Goniewicza, jest odpowiedzią na liczne oczekiwania nauczycieli polskich z Kresów Wschodnich w zakresie wiedzy z kręgu tematyki wychowania patriotycznego. Autorka, mając liczne doświadczenia edukacyjne z młodzieżą i nauczycielami polskimi na Wschodzie, poprzez prezentację dziewięciu tematów, doskonale spełnia te oczekiwania. Rozpracowane tematy […]

Papież Jan Paweł II. Spotkania z Polakami na Wschodzie

Papież Jan Paweł II. Spotkania z Polakami na Wschodzie

Książka autorstwa ks. prof. Romana Dzwonkowskiego SAC ukazała się Staraniem Fundacji Pomocy Szkołom Polskim na Wschodzie im. Tadeusza Goniewicza. Prof. Piotr Jaroszyński, recenzent książki „Papież Jan Paweł II. Spotkania z Polakami na Wschodzie”, wobec ogromu literatury papieskiej pyta: Czy można jeszcze coś takiego zapisać, co byłoby nowe i interesujące? Okazuje się, że tak (…) A sztuki […]

Jan Kondarewicz – „Pieśni Polesia”

Jan Kondarewicz – „Pieśni Polesia”

Kliknij aby pobrać książkę „Polesia czar to dzikie knieje, moczary…” – powyższe słowa, to cytat refrenu znanej piosenki (autorstwa J. P .Kosteckiego) nuconej przez wielu rodaków rozsianych po świecie . To słowa tęsknoty za rodzinnymi stronami… za Polesiem. Obecnie z dumą możemy przywoływać wspomnienia kresowian, prezentować ich kulturę i przechowywane pamiątki, które prawie pół wieku czekały […]

Mikołaj Rozanow – „Powiat Prużański”

Mikołaj Rozanow – „Powiat Prużański”

Książka autorstwa Mikołaja Rozanowa – „Powiat Prużański (Szkic historyczny)” wydana w roku 1935 nakładem drukarni Prużańskiego Powiatowego Związku Międzykomunalnego, jest obecnie pozycją mało znaną. Przy tym gdy chodzi o ilość zachowanych egzemplarzy, unikalną. Publikacja ta wówczas uznana za wnikliwe studium historyczne, została też w r. 1935 nagrodzona przez Polską Akademię Literatury, zaś z osobą samego […]

Ks. Józef Dziekoński – „Najjaśniejsza. Wiersze Kresowe”

Ks. Józef Dziekoński – „Najjaśniejsza. Wiersze Kresowe”

Autor urodził się w roku 1948, na kresach Podlasia, w parafii Trzcianne, diec. Białystok, pozostającej w przedwojennych granicach diecezji Wileńskiej. Pracowitości i wiary uczyli go rodzice: Jan Dziekoński oraz Apolonia z Wiszowatych, herbu Awdaniec, a także wspólnie mieszkająca z nimi ciotka Felicja, która jako tercjarka franciszkańska, żyjąca w stanie bezżennym, pozostawiła mu dobry wzór życia […]