Alicja_Omiotek_Teka_NauczycielaTeka Nauczyciela pt. „Wielką rzeczą być Polakiem…” autorstwa Alicji Omiotek, współpracownicy Fundacji im. T. Goniewicza, jest odpowiedzią na liczne oczekiwania nauczycieli polskich z Kresów Wschodnich w zakresie wiedzy z kręgu tematyki wychowania patriotycznego.

Autorka, mając liczne doświadczenia edukacyjne z młodzieżą i nauczycielami polskimi na Wschodzie, poprzez prezentację dziewięciu tematów, doskonale spełnia te oczekiwania. Rozpracowane tematy dotyczą wiedzy o edukacji, Biblii, patriotyzmie, polskim honorze, kulturze polskiej, o chlebie, polskich świętach i zwyczajach, wielkich Polakach, a nawet o kuchni polskiej, które poszerzają wiedzę kandydatów ubiegających się o Kartę Polaka.

Pozycja ukazała się staraniem Fundacji Pomocy Szkołom Polskim na Wschodzie im. Tadeusza Goniewicza.

Echa Polesia

Udostępnij na: