Brześć

Świąteczna paleta Andrzeja Kondraciuka

Świąteczna paleta Andrzeja Kondraciuka

21 grudnia 2012 r. w brzeskiej galerii artystycznej „BelArt” odbyło się otwarcie wystawy pt. „Świąteczna Paleta”. Autorem ekspozycji jest Andrzej Kondraciuk. Jest to pierwsza wystawa personalna artysty, choć jego prace były już eksponowane m.in. w Grodnie i Witebsku (w ramach wystawy sztuki naiwnej poświęconej 125-leciu Marca Chagalla „Insita-2012”), podczas pleneru „Polesie oczami artystów” w Brześciu, […]

Józefa Ignacego Kraszewskiego przygoda z Polesiem

Józefa Ignacego Kraszewskiego przygoda z Polesiem

  „Nulla dies sinae linae” – żadnego dnia bez kreski – ten znany łaciński aforyzm, umieszczany na książkach J.I. Kraszewskiego doskonale oddaje specyfikę drogi twórczej autora „Starej Baśni”. Była to droga pełna artystycznych meandrów, obfitująca w wyjątkowo pokaźną ilość dzieł najróżniejszego gatunku, stanowiąca obraz niezwykle pracowitego życia wielkiego pisarza i Polaka. Nazwisko Kraszewskiego, autora „tysiąca […]

Prużańskie koszary

Prużańskie koszary

Historia współczesnej wioski Słobódka, która jest położona w odległości 5 km od Prużan przy drodze do stacji Oranczyce, sięga drugiej połowy XIX w., kiedy rozlokowano tutaj 38 brygadę artyleryjską oraz 38 pułk lekkiej artylerii wojsk Rosyjskiego Imperium. Podczas I Wojny Światowej były garnizon rosyjski, tak zwany „Michajłowski Sztab”, był wykorzystywany przez niemieckie wojska kajzerowskie (od […]

Funkcjonariusze Policji Państwowej z Brześcia nad Bugiem – lista ostaszkowska

Funkcjonariusze Policji Państwowej z Brześcia  nad Bugiem – lista ostaszkowska

Francuski myśliciel Monteskiusz (1689–1755), powiedział kiedyś, że „szczęśliwy jest naród, którego historia jest nudna”. Historia Polski nigdy nie była nudna. Dzieje Polski obfitowały w liczne wydarzenia przynoszące chwałę narodowi polskiemu jak też wydarzenia dramatyczne. Przeglądając dostępne publikacje np. Mordu Katyńskiego, żmudnej pracy Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, historyków i wszystkich ludzi dobrej woli uświadamiamy […]

O „Polskim Doktorze”

O „Polskim Doktorze”

Na dzisiejszym obszarze obwodu brzeskiego żyje pokaźna liczba ludności polskiej, która świadomie deklaruje polską narodowość. Język polski pozostaje znakiem rozpoznawczym tożsamości narodowej Polaków, środkiem identyfikacji osobowej i społecznej. Nie ulega wątpliwości, że Kresy północno-wschodnie, jako obszar współistnienia kilku etnosów i języków, kultur i religii są bardzo owocnym terenem dla badań. Kresy są pojęciem niejednoznacznym. Termin […]

Konferencja Międzynarodowa „Rola dziadków w rodzinie wielopokoleniowej”

Konferencja Międzynarodowa „Rola dziadków w rodzinie wielopokoleniowej”

29 października 2013 r. na Sali konferencyjnej AKC „Most” odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2013-2014 Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Brześciu, w której uczestniczyli słuchacze, wykładowcy wyższych uczelni, animatorzy kultury polskiej. Uroczystość zaszczycili swą obecnością konsul RP w Brześciu Anna Domska-Łuczak oraz konsul Robert Nowakowski. Wykład inauguracyjny „Fenomen polskiej rodziny wielopokoleniowej” wygłosiła Alicja Omiotek, doświadczona […]

Peregrynacja relikwii świętej Teresy od Dzieciątka na Białorusi

Peregrynacja relikwii świętej Teresy od Dzieciątka na Białorusi

Białoruś to 76 kraj na pielgrzymim szlaku świętej Teresy, nazwanej przez papieża Pius X „największą świętą naszych czasów”. Relikwie nawiedzą 115 kościołów i kaplic, w których wierni będą wypraszać „deszcz róż” Bożych łask, obiecanych przez świętą na łożu śmierci. Pragnęła ona, aby jej misja na ziemi nie zakończyła się wraz ze śmiercią, dlatego powiedziała: „Czuję, […]

Generał Sykstus Teodor Ludwik Estko (1776-1813) – zapomniany bohater

Generał Sykstus Teodor Ludwik Estko (1776-1813) – zapomniany bohater

19 października 2013 r. minęło 200 lat od bitwy pod Lipskiem, zwanej też Bitwą Narodów. Była to największa z bitew w kampaniach napoleońskich. Walczący po stronie Napoleona Polacy ponieśli dotkliwą stratę 9 tys. poległych, wśród których był głównodowodzący wojskami polskimi Józef Poniatowski, mianowany marszałkiem Cesarstwa Francuskiego oraz generałowie Walenty Kwaśniewski (1752-1813) i Sykstus Teodor Ludwik […]

Nowa wystawa Andrzeja Kondraciuka w Witebsku

Nowa wystawa Andrzeja Kondraciuka w Witebsku

23 maja 2013 r. w Witebsku odbyło się otwarcie drugiej personalnej wystawy Andrzeja Kondraciuka, artysty z Brześcia, członka Towarzystwa Plastyków Polskich „Mostek”. Nowa wystawa składa się z 52 prac, wykonanych w technikach pasteli, grafiki, rysunku. Są to portrety, pejzaże, martwa natura, kompozycje kwiatowe. Z daleka można było dostrzec żywe, jaskrawe kolory przeważające na większości prac, […]