Uniwersytet_Trzeciego_Wieku_Brzesc129 października 2013 r. na Sali konferencyjnej AKC „Most” odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2013-2014 Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Brześciu, w której uczestniczyli słuchacze, wykładowcy wyższych uczelni, animatorzy kultury polskiej.

Uroczystość zaszczycili swą obecnością konsul RP w Brześciu Anna Domska-Łuczak oraz konsul Robert Nowakowski. Wykład inauguracyjny „Fenomen polskiej rodziny wielopokoleniowej” wygłosiła Alicja Omiotek, doświadczona metodyk nauczania języka polskiego i literatury, autorka podręczników i pomocy dydaktycznych, przedstawicielka Fundacji Pomocy Szkołom Polskim na Wschodzie. O wspieraniu społecznym osób starszych w polskim systemie pomocy społecznej opowiedziała zebranym dr Joanna Szymanowska z Uniwersytetu w Białymstoku. Sprawozdanie z działalności w latach 2012-2013 przedstawiła Teresa Puńko, przewodnicząca UTW w Brześciu, prezes instytucji społecznej „Uścisk dłoni” („Rukopożatije”).

Uniwersytet_Trzeciego_Wieku_Brzesc2Podczas inauguracji odbyła się prezentacja wystawy starych pocztówek, które znakomity flecista orkiestry Filharmonii Narodowej i Polskiego Radia Jerzy Hawryluk (1909- 1976) w latach 1940-70 wysyłał swojej żonie. Wystawę zorganizował Igor Pawłow, prawnuk wybitnego flecisty, wykładowca Uniwersytetu im. Puszkina w Brześciu. Dwie inne wystawy prezentowali słuchacze: wystawę rękodzieł twórców ludowych UTW oraz wystawę plastyczną.

Swoje wiersze recytowali Janina Grigorowicz oraz Arkadij Denisiewicz. Po raz pierwszy wystąpił zespół wokalny UTW pod kierownictwem Haliny Siuzewej. Zespół wykonał trzy piosenki, jedna z nich została stworzona przez słuchaczki: „Nie liczę twoich lat”, tekst Janiny Grigorowicz, muzyka Maryny Tomaszewskiej. (W następnym numerze słowa i nuty naszej piosenki zaprezentujemy Drogim Czytelnikom „Ech Polesia”).

Uniwersytet_Trzeciego_Wieku_Brzesc3Z kolei w dniu 30 października 2013 r. odbyła się Konferencja Międzynarodowa UTW „Rola dziadków w rodzinie wielopokoleniowej”. Referaty wygłosili: E. Osipowa, kierownik zakładu psychologii stosowanej z Akademii Studiów Podyplomowych w Mińsku – „Funkcje wychowawcze dziadków”, H. Korzun, psycholog Brzeskiego Szpitala Dziecięcego – „Drzewo rodowe”, psycholog I. Lewaszko – „Wpływ sytuacji życiowych na losy następnych pokoleń”, prof. L. Łysiuk – „Życie pełne sensu”, L. otonia, artterapeuta z UMCS w Lublinie – „Bajka w życiu dorosłych”.

Podczas konferencji zostały przedstawione materiały z projektu „Seniorzy i młodzi w twórczym działaniu. Budowanie więzi międzypokoleniowych na warszawskich Bielanach”.

Teresa Puńko, Brześć

Udostępnij na: