Brześć

Inżynier Oktawiusz Nelard

Inżynier Oktawiusz Nelard

Publikując pracę „Polesie Ilustrowane” redakcja „Ech Polesia” zwróciła się z prośbą do czytelników o informacje poświęcone inżynierowi Oktawiuszowi Nelardowi. Niestety, mimo zainteresowania jego powieściami z okresu dwudziestolecia międzywojennego, nie dysponuję pełnym dossier na jego temat. W Wileńskim Państwowym Archiwum Centralnym Litwy, w którym znajdują się akta Dyrekcji Wileńskiej PKP, nie zachowała się jego teczka osobowa, […]

Michał Marczak – „Przewodnik po Polesiu”

Michał Marczak – „Przewodnik po Polesiu”

Jak czytamy w przedmowie do przedwojennego wydania nakładem Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w Brześciu, „Przewodnik” powinien stać się koniecznym Vade mecum dla każdego turysty po Polesiu, tego najciekawszego regjonu w Polsce pod względem krajobrazu i prymitywizmu kultury. Ale nie tylko dla turysty. Bogata treść przerasta ramy zwyczajnego przewodnika, składa się raczej na popularną monografję, tembardziej, że […]