Słowo Redaktora

Lata dwudzieste ubiegłego wieku…

Lata dwudzieste ubiegłego wieku…

Dwudziestolecie międzywojenne. O tym okresie będziemy opowiadali Państwu w naszym kwartalniku w roku bieżącym. To jest czas szczególny dla każdego Kresowiaka, gdyż był czasem szczęśliwego dzieciństwa naszych rodziców i młodości naszych dziadków. „To było za polskim czasem” – tak nostalgicznie mówili i mówią o tamtym okresie w naszych stronach. My, potomkowie dzieci II RP, starannie […]

Pamiętamy o Powstaniu

Pamiętamy o Powstaniu

31% Polaków wie, że Powstanie Styczniowe było w XIX wieku, ale dopiero 19% potrafi podać datę: 1863 r. lub 1864 r. Z kolei 63% na pytanie: kiedy było powstanie odpowiada, że nie wie. Niektórzy są przekonani, że powstańcy walczyli przeciwko ZSRR – wynika z sondażu przeprowadzonego przez TNS Polska. 31%. respondentów nie wie, jak zakończyło […]

Drodzy Czytelnicy!

Drodzy Czytelnicy!

Jak co roku w  listopadzie  wspominamy drogich naszej pamięci naszych bliskich, których już z nami nie ma, ale pamiętamy także o naszych bohaterach, którzy poświęcili całe swe życie, lub oddali go na polu chwały za naszą Ojczyznę.  Podsumowując wyniki akcji „Strażnicy Pamięci” tegorocznej, II edycji realizowanego wspólnie z Fundacją Pomocy Polakom na Wschodzie projektu pragniemy […]

W Brześciu wydano nowy podręcznik

W Brześciu wydano nowy podręcznik

„Regionalna historia i kultura w nauczaniu języka polskiego” – to nowy podręcznik,  wydany przez wykładowców Polskiej Szkoły Społecznej im.I.Domeyki w Brześciu . Podręcznik autorstwa dr Tamary Kabot i dr Julii Chodyniuk przeznaczony jest głównie dla uczniów polskich szkół społecznych oraz środowisk polskich na Białorusi, dla tych, którzy znają język polski na poziomie zaawansowanym (C1, C2) […]

Drodzy Czytelnicy „Ech Polesia”

Drodzy Czytelnicy „Ech Polesia”

  Niech Zmartwychwstały Chrystus obdarzy Was łaską zdrowia duszy i ciała, darem pokoju i mocą serca gotowego zawsze wierzyć i ufać Jego Słowu. Światło miłosiernej miłości płynące z przebitego Serca Zbawiciela i Jego Ran uwielbionych, niech towarzyszy Wam w codziennym pokonywaniu własnej niemocy oraz w odważnym dawaniu o Nim świadectwa wobec spotykanych ludzi.

100. ROCZNICA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI

100. ROCZNICA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI

Z podniesionego dumnie czoła Hartu i woli siła drga, Ma lwią odwagę, wzrok sokoła, Czujną przezorność węża ma. Pod jego Polsce iść przewodem, Przeszkody do wolności zmóc, On wzrósł o głowę nad narodem, Oto Naczelnik nasz i Wódz! Antoni Orłowski.   Niezbywalnym prawem każdego człowieka jest prawo do własnej narodowości, do własnego języka, nauki w […]

Drodzy Czytelnicy,

Drodzy Czytelnicy,

W tym numerze w rozdziale Historia naszych małych Ojczyzn odkrywamy karty historii Łunińca i ziemi łuninieckiej. Celem naszym było pokazanie, jak po 123 latach zaborów, po powrotach do Polski niepodległej ponad 2 mln. jej obywateli, odradzało się młode państwo polskie – na przykładzie «kresów Kresów», najdalej położonego i najbardziej zacofanego regionu II Rzeczypospolitej. Przeglądając liczne […]

„Obowiązek swój musimy wypełnić aż do końca”

„Obowiązek  swój musimy wypełnić aż do końca”

Drodzy Czytelnicy, jak zapowiadaliśmy w poprzednim numerze, prezentujemy dziś sylwetkę niezwykłego człowieka, o którym przez 70 lat pisano i mówiono jednowymiarowo jako o postaci negatywnej, jak o symbolu stosowania przemocy przez rodzime środowisko polityczne. Dla wielu w Polsce jest „czarną legendą II RP”, „diabłem z Berezy”- tak szybko tworzą się bezlitosne mity . Kto tworzył […]