Słowo Redaktora

Drodzy Czytelnicy,

Drodzy	Czytelnicy,

Wkrótce Polacy w Polsce i na świecie będą obchodzić setną rocznicę Bitwy Warszawskiej. Senat RP przyjął uchwalę ustanawiającą rok 2020 rokiem Bitwy Warszawskiej. My, Polacy na Białorusi dołączymy do obchodów. Od kilku lat prowadzimy też renowacje grobów polskich, kwater wojskowych z wojny polsko-bolszewickiej. 15 sierpnia zapalimy znicze na wszystkich grobach żołnierskich na ziemi brzeskiej. Trzeba […]

Drodzy Czytelnicy,

Drodzy Czytelnicy,

Błogosławionych Świąt Paschalnych, radości z Chrystusowego Zwycięstwa, nadziei i miłości ! Niech Zmartwychwstały pomaga Wam w tym trudnym czasie – pogłębia Wiarę, umacnia Nadzieję,  doskonali Miłość. Niech zawsze Wam towarzyszy światło Wielkanocnego Poranka i radość, płynąca z Pustego Grobu.  A idąc tropem Jana Pawła II, życzymy też sobie Piękna, które przemienia i rodzi prawdziwe życie. Pracy, która uczciwą służbą buduje narodową […]

Lata dwudzieste ubiegłego wieku…

Lata dwudzieste ubiegłego wieku…

Dwudziestolecie międzywojenne. O tym okresie będziemy opowiadali Państwu w naszym kwartalniku w roku bieżącym. To jest czas szczególny dla każdego Kresowiaka, gdyż był czasem szczęśliwego dzieciństwa naszych rodziców i młodości naszych dziadków. „To było za polskim czasem” – tak nostalgicznie mówili i mówią o tamtym okresie w naszych stronach. My, potomkowie dzieci II RP, starannie […]

Pamiętamy o Powstaniu

Pamiętamy o Powstaniu

31% Polaków wie, że Powstanie Styczniowe było w XIX wieku, ale dopiero 19% potrafi podać datę: 1863 r. lub 1864 r. Z kolei 63% na pytanie: kiedy było powstanie odpowiada, że nie wie. Niektórzy są przekonani, że powstańcy walczyli przeciwko ZSRR – wynika z sondażu przeprowadzonego przez TNS Polska. 31%. respondentów nie wie, jak zakończyło […]

Drodzy Czytelnicy!

Drodzy Czytelnicy!

Jak co roku w  listopadzie  wspominamy drogich naszej pamięci naszych bliskich, których już z nami nie ma, ale pamiętamy także o naszych bohaterach, którzy poświęcili całe swe życie, lub oddali go na polu chwały za naszą Ojczyznę.  Podsumowując wyniki akcji „Strażnicy Pamięci” tegorocznej, II edycji realizowanego wspólnie z Fundacją Pomocy Polakom na Wschodzie projektu pragniemy […]

W Brześciu wydano nowy podręcznik

W Brześciu wydano nowy podręcznik

„Regionalna historia i kultura w nauczaniu języka polskiego” – to nowy podręcznik,  wydany przez wykładowców Polskiej Szkoły Społecznej im.I.Domeyki w Brześciu . Podręcznik autorstwa dr Tamary Kabot i dr Julii Chodyniuk przeznaczony jest głównie dla uczniów polskich szkół społecznych oraz środowisk polskich na Białorusi, dla tych, którzy znają język polski na poziomie zaawansowanym (C1, C2) […]

Drodzy Czytelnicy „Ech Polesia”

Drodzy Czytelnicy „Ech Polesia”

  Niech Zmartwychwstały Chrystus obdarzy Was łaską zdrowia duszy i ciała, darem pokoju i mocą serca gotowego zawsze wierzyć i ufać Jego Słowu. Światło miłosiernej miłości płynące z przebitego Serca Zbawiciela i Jego Ran uwielbionych, niech towarzyszy Wam w codziennym pokonywaniu własnej niemocy oraz w odważnym dawaniu o Nim świadectwa wobec spotykanych ludzi.

100. ROCZNICA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI

100. ROCZNICA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI

Z podniesionego dumnie czoła Hartu i woli siła drga, Ma lwią odwagę, wzrok sokoła, Czujną przezorność węża ma. Pod jego Polsce iść przewodem, Przeszkody do wolności zmóc, On wzrósł o głowę nad narodem, Oto Naczelnik nasz i Wódz! Antoni Orłowski.   Niezbywalnym prawem każdego człowieka jest prawo do własnej narodowości, do własnego języka, nauki w […]