Słowo Redaktora

„Przewodnikiem po ich decyzjach był bowiem honor…”

„Przewodnikiem po ich decyzjach był bowiem honor…”

Drodzy Czytelnicy, W Polsce w ostatnich latach coraz więcej mówi się o bohaterstwie Żołnierzy Wyklętych. Wyklęci przez komunę żołnierze II RP wracają do świadomości Polaków. Przez prawie 70 lat władze promoskiewskie robiły wszystko by zatrzeć po nich ślady, wymazać z historii. Wyklęci i niezłomni, ci co pozostali, umierali porzuceni, odtrąceni, w głębi polskiej prowincji, ale […]

Drodzy Czytelnicy,

Drodzy Czytelnicy,

Oddajemy do rąk Państwa numer pięćdziesiąty «Ech Polesia». Dziękujemy Wam, nasi Drodzy, że byliście przez te 12 lat razem z nami. Dzięki Waszej miłości do Polesia, do naszych małych kresowych ojczyzn nasze pismo żyje. To dzięki Państwa listom, fotografiom, pamiętnikom pismo zachowuje swój niepowtarzalny charakter, duch II RP, atmosferę dawnych lat, lat dzieciństwa i młodości naszych rodziców i dziadków. To Wy wspieraliście nasze liczne […]

„Myśleć i mówić prawdę…”

„Myśleć i mówić prawdę…”

6 grudnia otrzymałam od niego maila, w którym na moją prośbę przygotował propozycje i poprawki do projektu nowelizacji Ustawy o Karcie Polaka. Mojej odpowiedzi już nigdy nie przeczytał… Odszedł szybko, 7 grudnia, tylko kilka minut i… pozostał świat, w którym nie ma Bernarda. Nie odpowie na mój telefon, nie odpisze na maila, nie wyśle już […]

Drodzy Czytelnicy

Drodzy Czytelnicy

 Wielu moich Rodaków na Białorusi  z radością i dumą obserwowało przebieg wyborów w Polsce, wiążąc z nimi wielką nadzieję. Wybory w Polsce stały się „formą pokojowego powstania obywateli przeciw establishmentowi”, przeciw fałszu i hipokryzji, narzucanych społeczeństwu jako normę bycia, wbrew tradycji i pamięci przeszłych pokoleń.  Dotychczasowa niekonsekwetna i nieprzemyślana polityka wschodnia przyniosła także Polakom na […]

Drodzy Nasi Czytelnicy,

Drodzy Nasi Czytelnicy,

Nasza redakcja – to małe grono pasjonatów: nauczycieli, krajoznawców, miłośników historii i kultury dwudziestolecia międzywojennego, mieszkamy w Brześciu, Baranowiczach, Pińsku, Horodziei, Lidzie, Mińsku…Nie ma wśród nas dziennikarzy, łączy nas miłość do naszego Polesia, do historii Kresów, do ziemi rodzinnej. Wy, Nasi Drodzy, jesteście też naszą redakcją, to dzięki Waszym listom, mailom, telefonom, starym fotografiom pismo […]

„Obowiązek swój musimy wypełnić aż do końca”

„Obowiązek  swój musimy wypełnić aż do końca”

  Drodzy Czytelnicy, jak zapowiadaliśmy w poprzednim numerze, prezentujemy dziś sylwetkę niezwykłego człowieka, o którym przez 70 lat pisano i mówiono jednowymiarowo jako o postaci negatywnej, jak o symbolu stosowania przemocy przez rodzime środowisko polityczne. Dla wielu w Polsce jest „czarną legendą II RP”, „diabłem z Berezy”- tak szybko tworzą się bezlitosne mity . Kto […]

Na radość Świąt Bożego Narodzenia pragnę życzyć Drogim Czytelnikom obfitych Bożych łask, pokoju serc, dobrego zdrowia, nowej wiary i nadziei, że wszystkie trudy, przeciwności zaowocują, bo jeśli czyny mają  źródło w miłości, to są ze swej natury nieśmiertelne. Z całego serca życzę błogosławieństwa Bożego w Nowym 2015 Roku.   Alina Jaroszewicz

Pożegnanie Przyjaciela

Pożegnanie Przyjaciela

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że na Wieczną Wartę odszedł 4 lipca 2014 r. (w piątek) w Nanaimo (Kanada)  profesor ppłk ZBIGNIEW KABATA ps. „Bobo”,  uczony, badacz, parazytolog, żołnierz oddziału partyzanckiego „Jędrusie”.  Zbigniew Kabata urodził się w rodzinie patriotycznej, 17 marca 1924 r. w Jeremiczach, w powiecie kobryńskim, na Polesiu. Był synem kapitana Piotra Kabaty, legionisty, […]

O Ziemi Mozyrskiej i jej Mieszkańcach

O Ziemi Mozyrskiej i jej Mieszkańcach

Drodzy Czytelnicy, po powrocie z wyprawy redakcyjnej „do kresów Kresów” pragniemy podzielić się z Państwem wrażeniami z tej podróży, zaprezentować nasze fotoreportaże, zapoznać z mieszkańcami tych oddalonych zakątków Polesia. Była to podróż do malowniczej krainy, leżącej na morenowych wzgórzach Grzędy Mozyrskiej, ciągnących się wzdłuż Prypeci. To jedyny fragment doliny Prypeci, w którym rzeka sąsiaduje z […]

Witajcie na naszej nowej stronie!

Witajcie na naszej nowej stronie!

Historia, kultura i codzienność Polesia to przestrzeń niezwykle fascynująca, choć wciąż jeszcze mało znana. Ziemia poleska mieni się różnorodnością krajobrazu, pięknem tradycji i bogactwem polskich pamiątek. Tu żyli, tworzyli i działali Niemcewicz, Traugutt, Kościuszko, Rodziewiczówna, Orda, Skirmuntowie, Ogińscy i wielu innych. To ponadczasowy romantyczny świat, pełen tajemniczych przeżyć i mistycznych uniesień, żyjący w muzyce i […]