Słowo Redaktora

Drodzy Czytelnicy

Drodzy Czytelnicy

 Wielu moich Rodaków na Białorusi  z radością i dumą obserwowało przebieg wyborów w Polsce, wiążąc z nimi wielką nadzieję. Wybory w Polsce stały się „formą pokojowego powstania obywateli przeciw establishmentowi”, przeciw fałszu i hipokryzji, narzucanych społeczeństwu jako normę bycia, wbrew tradycji i pamięci przeszłych pokoleń.  Dotychczasowa niekonsekwetna i nieprzemyślana polityka wschodnia przyniosła także Polakom na […]

Drodzy Nasi Czytelnicy,

Drodzy Nasi Czytelnicy,

Nasza redakcja – to małe grono pasjonatów: nauczycieli, krajoznawców, miłośników historii i kultury dwudziestolecia międzywojennego, mieszkamy w Brześciu, Baranowiczach, Pińsku, Horodziei, Lidzie, Mińsku…Nie ma wśród nas dziennikarzy, łączy nas miłość do naszego Polesia, do historii Kresów, do ziemi rodzinnej. Wy, Nasi Drodzy, jesteście też naszą redakcją, to dzięki Waszym listom, mailom, telefonom, starym fotografiom pismo […]

„Obowiązek swój musimy wypełnić aż do końca”

„Obowiązek  swój musimy wypełnić aż do końca”

  Drodzy Czytelnicy, jak zapowiadaliśmy w poprzednim numerze, prezentujemy dziś sylwetkę niezwykłego człowieka, o którym przez 70 lat pisano i mówiono jednowymiarowo jako o postaci negatywnej, jak o symbolu stosowania przemocy przez rodzime środowisko polityczne. Dla wielu w Polsce jest „czarną legendą II RP”, „diabłem z Berezy”- tak szybko tworzą się bezlitosne mity . Kto […]

Na radość Świąt Bożego Narodzenia pragnę życzyć Drogim Czytelnikom obfitych Bożych łask, pokoju serc, dobrego zdrowia, nowej wiary i nadziei, że wszystkie trudy, przeciwności zaowocują, bo jeśli czyny mają  źródło w miłości, to są ze swej natury nieśmiertelne. Z całego serca życzę błogosławieństwa Bożego w Nowym 2015 Roku.   Alina Jaroszewicz

Pożegnanie Przyjaciela

Pożegnanie Przyjaciela

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że na Wieczną Wartę odszedł 4 lipca 2014 r. (w piątek) w Nanaimo (Kanada)  profesor ppłk ZBIGNIEW KABATA ps. „Bobo”,  uczony, badacz, parazytolog, żołnierz oddziału partyzanckiego „Jędrusie”.  Zbigniew Kabata urodził się w rodzinie patriotycznej, 17 marca 1924 r. w Jeremiczach, w powiecie kobryńskim, na Polesiu. Był synem kapitana Piotra Kabaty, legionisty, […]

O Ziemi Mozyrskiej i jej Mieszkańcach

O Ziemi Mozyrskiej i jej Mieszkańcach

Drodzy Czytelnicy, po powrocie z wyprawy redakcyjnej „do kresów Kresów” pragniemy podzielić się z Państwem wrażeniami z tej podróży, zaprezentować nasze fotoreportaże, zapoznać z mieszkańcami tych oddalonych zakątków Polesia. Była to podróż do malowniczej krainy, leżącej na morenowych wzgórzach Grzędy Mozyrskiej, ciągnących się wzdłuż Prypeci. To jedyny fragment doliny Prypeci, w którym rzeka sąsiaduje z […]

Witajcie na naszej nowej stronie!

Witajcie na naszej nowej stronie!

Historia, kultura i codzienność Polesia to przestrzeń niezwykle fascynująca, choć wciąż jeszcze mało znana. Ziemia poleska mieni się różnorodnością krajobrazu, pięknem tradycji i bogactwem polskich pamiątek. Tu żyli, tworzyli i działali Niemcewicz, Traugutt, Kościuszko, Rodziewiczówna, Orda, Skirmuntowie, Ogińscy i wielu innych. To ponadczasowy romantyczny świat, pełen tajemniczych przeżyć i mistycznych uniesień, żyjący w muzyce i […]