NA BRZEGACH „MORZA” HERODOTA

NA BRZEGACH „MORZA” HERODOTA

Po raz pierwszy 2500 lat temu nasze Po­lesie trafiło do historii. Otóż grecki hi­storyk Herodot wymienił plemię Newrów, które wielu naukowców utożsamia z kul­turą miłogrodzką początku epoki żelaza, a która obejmowała terytorium na wschód od Pińska. Historyk wykonał opisy przyro­dy znajdującej się na północ od plemion Scytów, czym zainteresował wielu badaczy dawnych dziejów. Herodot jeden […]

Echa Polesia 2/2005

Echa Polesia 2/2005

W numerze: Wspomnienia o Janie Pawle II, Boże Ciało w Brześciu, Alina Jaroszewicz, Mikołaj Bierdiajew – Dusza rosyjska i polska, Agnieszka Grędzik, Jawne i tajne nauczanie polskie w woj. Poleskim w czasie okupacji niemieckiej 1941 – 1944, Władysław Swarcewicz, Historia kobryńskiego sztandaru Gimnazjum im. M. Rodziwiczównej, Anatol Gladyszczuk, Nieznane fotografie z archiwum J.U Niemcewicza, Ks. […]

Echa Polesia 1/2005

Echa Polesia 1/2005

W numerze: Alina Jaroszewicz, Nowe tendencje w ruchu polonijnym na Białorusi, Regina Konowaluk, Klub Polski w Brześciu, Stanisław Mikołajczak, Polacy w Baranowiczach, Regina Konowaluk,  Białorusko – polski Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości, Anna Paniszewa, Nigdy nie zapomnimy, Dom spokojnej starości w Łahiszynie, Maria Rutkowska, Z dziejów polskiej szkoły. Gimnazjum Państwowe im. M. Rodziewiczównej w Kobryniu (1915 – […]

1 55 56 57