Jesienią 2016 roku na cmentarzu rzymsko-katolickim przy ulicy Puszkińskiej w Brześciu, zawdzięczając zaangażowaniu Konsulatu Generalnego RP, ze środków Senatu i Ministerstwa Kultury Polski, został całkowicie odnowiony i uroczyście poświęcony nagrobek na mogile lotników polskich, którzy zginęli podczas wojny polsko-bolszewickiej w niebie nad Brześciem we wrześniu 1920 roku.

Odnowiony nagrobek

 

Zygmunt Bem

 

Zygmunt Bem – ur. 15 września 1900 roku w Warszawie. Brał udział w rozbrojeniu wojsk niemieckich. 12 listopada 1918 roku został przyjęty do wojskowej szkoły piechoty, którą ukończył 25 lipca 1919 roku z nadanym mu stopniem podporucznika. Po szkole został skierowany do szkoły oficerskiej obserwatorów awiacji. W lutym 1920 roku dostał dyplom i stopień obserwatora-zwiadowcy. Służbę odbywał w 10. Zwiadowczej Eskadrze Lotniczej. Odznaczony pośmiertnie „Polową Odznaką Obserwatora”.

 

 

 

Karol Biel

Karol Biel – ur. 20 października 1894 roku. Służbę zaczynał w wojsku Austro-Węgier. W lotnictwie Wojska Polskiego służył od czasu jego zorganizowania w 1918 roku. Służbę odbywał w 10. Zwiadowczej Eskadrze Lotniczej. Odznaczony pośmiertnie Srebrnym Krzyżem „Virtuti Militari”(Nr. 8139) oraz Krzyżem Walecznych.

 

Dwa tygodnie przed tragiczną śmiercią, 2 września 1920 roku, sierżant-pilot Karol Biel razem z obserwatorem Tytusem Karpińskim wykonywał lot zwiadowczy w okolicach Słucka (teren dzisiejszej Białorusi – red.) w celu wykrycia pozycji nieprzyjaciela. Gdy dostrzegli wroga, dla dokładnego rozpoznania jego sił, podczas znacznego obniżenia pułapu lotu, zostali ostrzelani. Silnik maszyny został uszkodzony i samolot awaryjnie lądował w odległości pół kilometra od pozycji swoich wojsk. Umiejętnie wykorzystując zdobyte dane, artyleria polska zadała siłom nieprzyjaciela potężny cios. Przy tym została zlikwidowana bateria artylerii przeciwnika.

16 września 1920 roku wracając z bojowego lotu, już nad lotniskiem w Brześciu, samolot Bristol F2B uległ awarii, gwałtownie stracił wysokość lotu i rozbił się. W tragicznym wypadku zginął sierżant-pilot Karol Biel i porucznik-obserwator Zygmunt Bem. Zostali pochowani na cmentarzu katolickim w Brześciu n/Bugiem.

Iwan Czajczyc

Udostępnij na: