W numerze: 4 Życzenia | 5  Franciszek Lachocki,Udręki zimowe | 6 Iwan Czajczyc, Generał Franciszek Krajowski –bohater odrodzonej Rzeczypospolitej | Z rodzinnego archiwum |15 Z HISTORII BARANOWICZ Dymitr Zagacki, Generał Stanisław Szeptycki w Baranowiczach | 19 Bogusław Wężyk, działacz konspiracji polskiej w Baranowiczach | 21 Pomniki, których nie ma | 23 Historia jednej fotografii | 24 RELIGIA Tomasz Otocki, 500 lat Reformacji. Luteranie w Brześciu nad Bugiem | 29 KULTURA Larysa Szyriajewa, Niewiędnące kwiaty Ziemi Różańskiej | 38 BIBLIOTEKA POLESKA Piotr Boroń, «Miejsce urodzenia? Znaczy sia Polesie» – «Ptasi gościniec» Haliny Auderskiej | 41 POWSTANIE STYCZNIOWE Eugeniusz Lickiewicz, Powstanie Styczniowe na Polesiu | 46 LEKTURA DLA CIEBIE Wiesław Falkowski, Polowanie na głuszce | 50 Z LISTÓW CZYTELNIKÓW 52 WIDZIANE Z LIDY Aleksander Siemionow, Polska i Polacy | 55 SZKOLNICTWO Tamara Kabot, Szkolnictwo zawodowe w województwie poleskim w okresie międzywojennym | 63 KULTURA Stanisław Silwanowicz, Pawłowscy, Kamieńscy, Kaszubowie… W poszukiwaniu korzeni Elizy Orzeszkowej | 70 Spotkanie Noworoczne Związku Polaków na Białorusi obwodu brzeskiego

Udostępnij na: