W numerze: 4 SŁOWO REDAKTORA Alina Jaroszewicz| 5 Z NASZEGO ŻYCIA Jerzy Waszkiewicz, Rusini, Litwini, Polacy – o pochodzeniu rodu Kościuszków| 9 Przejrzyj swoje szuflady | 11 Konkurs «Historia w zwierciadle rodzinnej fotografii» | 12 Anna Godunowa, Wystawa «Albom.pl» | 13 Iwan Czajczyc, Żelazka, wagi i samowary 14 «Bitwa Amorów w Brześciu» | 15 Julia Korsuncewa, Uczniowie z Brześcia w Konkursie «Patria Nostra» | 16 Pamięci Kobrynianki | 17 «Świadek Historii» – III edycja nagrody dla osób i organizacji spoza Polsk | 18 PODRÓŻE Dymitr Zagacki, Podróże nad dawną granicę. Mołodeczno | 22 Dymitr Zagacki, Wysoczyzna Nowogródzka | 27 HISTORIA Rafał Zubkowicz, W hołdzie leśnikom deportowanym z Polesia | 28 Tamara Kabot, Jarmarki Poleskie | 35 Tamara Kabot, Kolonie i półkolonie na Polesiu| 38  Stanisław Silwanowicz, Polska konspiracja na Wileńszczyźnie | 42 Urszula Julita Adamska, Historia brygadiera z ziemi pińskiej | 43 RELIGIA Helena Żmińko, Ksiądz Bukraba – biskup od trudnych czasów | 48 Dymitr Zagacki, Dwóch księży, dwie świątynie | 52 SYLWETKI Anna Godunowa, Mikołaj Kazak – filozof i twórca «sztuki fizycznej» z Łuszczy na Polesiu | 58 ARCHITEKTURA Aleksander Baszkow, Smutek rodowej kaplicy Orzeszków w Zakozielu | 61 Maria Arno, Kościół św. Trójcy w Wołczynie. | 65 Z TEKI POLESKIEGO ARCHIWISTY Wizytacja Szkoły w Borkach – 80 lat temu | 67 Wacław Kostek-Biernacki, Ogólna sytuacja politycznowyznaniowa na terenie województwa poleskiego, 14.01.1939 | 73 POEZJA Za koronkowe wieczory, Franciszek Lachocki | 76 Z LISTÓW CZYTELNIKÓW Kresowa dusza | 76 Ejsmond i pierwsi odkrywcy … «górki» | 77 LEKTURA DLA CIEBIE Dymitr Zagacki, Stanisław Widuchowski i jego wspomnienia

Udostępnij na: