Na 2015 rok przypadła 250. rocznica urodzin wybitnego polskiego kompozytora M.K. Ogińskiego, postać którego jest droga sercu Białorusinów, Polaków, Litwinów. Na wniosek Białorusi, Litwy i Polski rocznica ta została włączona do kalendarza pamiętnych dat UNESCO na 2015 r .

M.K. Ogiński – wybitny polski dyplomata, kompozytor, działacz społeczny, jeden z liderów powstania kościuszkowskiego – urodził się 20 września 1765 roku. W ubiegłym 2015 roku odbyły się uroczyste i piękne imprezy kulturalne, które nawiązywały do jubileuszu.

Dr Tamara Kabot
Dr Tamara Kabot

Również pamiętamy o Ogińskim. 4 grudnia 2015 r. w sali centralnej biblioteki miejskiej im. A. Puszkina w Brześciu odbył się wieczór literacko-muzyczny „Michał Kleofas Ogiński. Życie, działalność, twórczość” przygotowany przez informacyjno-edukacyjną instytucję „Uścisk dłoni”. Tym samym organizacja wniosła swój skromny wkład w obchody jubileuszu kompozytora. O różnych aspektach życia i twórczości Ogińskiego opowiedziały dr Tamara Kabot, dr Julia Chodyniuk, dr Ludmiła Sadko. Publiczność z zainteresowaniem słuchała informacji o Ogińskim jako polityku, Ogińskim jako powstańcu, Ogińskim jako miłośniku życia rodzinnego, Ogińskim jako kompozytorze. Część poetycka wieczoru została przygotowana przez Marię Prużaniec, recytowane wiersze dodały romantycznego nastroju i liryzmu. Po zakończeniu imprezy kulturowej goście obejrzeli wystawę książek, artykułów i fotografii poświęconych życiu i twórczości hrabiego M.K. Ogińskiego, przygotowaną przez Bibliotekę im. A. Puszkina. I oczywiście nie zabrakło muzyki. Słynny Polonez brzmiał we fragmencie filmu „Polonez Ogińskiego” (Białoruś, 1971), w wykonaniu Haliny Afanasjew, słuchaczki naszego UTW oraz w wykonaniu duetu z koledżu muzycznego: Oksany Kozłowskiej i Iryny Kanaplowej. Pieśń opowiadała nam o miłości do naszych ojczyzn, nawiązywała do losu M.K. Ogińskiego. Dawno już nie ma kompozytora na świecie, ale jego ból, tęsknota, miłość do ojczystej ziemi żyją do tej pory. A jeśli muzyka poloneza Pożegnanie Ojczyzny kilka stuleci po napisaniu powoduje odzew w sercach naszych, to znaczy jakże silna była miłość autora do swojej Ojczyzny. Miłość, którą dzieli się z nami przez lata, dekady, wieki. Miłość, która wywołuje żywy oddźwięk w naszych sercach.IMG_8240

Udział w literacko-muzycznym wieczorze konsula Konsulatu Generalnego RP w Brześciu Anny Domskiej-Łuczak, Cezarego Nowogrodzkiego, dyrektora społeczno-kulturalnej organizacji „Tłoka” z Łomaz oraz Kazimierza Michalaka – kierownika klubu „Srebrny włos” z Terespola nadał mu status międzynarodowy.

Kolejnym etapem uczczenia postaci M.K.Ogińskiego przez UTW i naszą instytucję „Uścisk dłoni” stał się wyjazd do Białej Podlaskiej do Zespołu Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej, gdzie zaprezentowaliśmy swoją literacko-muzyczną kompozycję dla uczniów, kadry pedagogicznej, dla słuchaczy uniwersytetów trzeciego wieku. Zebrani na sali obejrzeli prezentację multimedialną. O życiu i twórczości kompozytora opowiedziała dr Julia Chodyniuk i dr Ludmiła Sadko. Utwory Ogińskiego wykonała Halina Afanasjew. Po zakończeniu imprezy Pani Anna Ciołek, wicedyrektor Zespołu Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Białej Podlaskiej, powiedziała zebranym: „Polonez Ogińskiego to melodia, z którą wszyscy są obsłuchani. Uczniowie znają melodię, a tu dowiadują się o genezie jej powstania, o historii i życiu jej twórcy. To dla młodzieży naszej szkoły spotkanie odkrywcze. Dobrym pomysłem jest też łączenie pokoleń poprzez takie spotkania. Różnica wieku studentów UTW i naszych uczniów jest duża. Ale ci ludzie z Uniwersytetów Trzeciego Wieku są młodzi duchem, mają chęć poznawania, rozwijania zainteresowań i pasji. To jest to, co łączy te pokolenia.” Ze swojej strony informacyjno-edukacyjna instytucja „Uścisk dłoni” serdecznie dziękuje stowarzyszeniu „Tłoka” i Zespołowi Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Białej Podlaskiej za zaproszenie i za możliwość zaprezentowania postaci M.K. Ogińskiego, która jest ilustracją wspólnej historii, wspólnej kultury – osobą która łączy narody, państwa i pokolenia.

Teresa Puńko,

Brześć

Udostępnij na: