W połowie lat 30. ubiegłego wieku na Wyspie Kobryńskiej (Północnej) Twierdzy Brzeskiej zostało zbudowane miasteczko 30. Pułku Artylerii Lekkiej (1933-1935). Mieściło ono sztab, magazyny, stajnie, dwoje koszar i inne zbudowania. Budynki koszar zostały zbudowane w stylu konstruktywizmu, ówcześnie modnym stylu architektonicznym. Od września 1939 roku aż do 22 czerwca 1941 roku w budynku koszar stacjonuje radziecki 125. Pułk Strzelców. Po wojnie, w czasach sowieckich, koszary ponownie zamieszkują wojskowi – stacjonuje tu Pułk Artylerii. W 2006 roku wojskowi opuścili koszary, a budynki przekazano na rzecz spółdzielni mieszkaniowej w Brześciu.

Panorama koszar 30. Pułku Artylerii Lekkiej
Panorama koszar 30. Pułku Artylerii Lekkiej

Od grudnia minionego roku rozpoczęto obszerną rekonstrukcję zniszczonych budynków koszarowych. Dokonano prac przygotowawczych, usunięto tynk wewnątrz pomieszczeń, zdemontowano zniszczoną podłogę, prawie już naprawiono dach. Zaplanowano za pomocą piaskowania przywrócić fasadzie pierwotny kolor cegły, a w miejscach, gdzie cegła jest w złym stanie, dokonać jej wymiany. Trwa poszukiwanie firmy, która jest w stanie odtworzyć dokładnie taką samą  cegłę w tym samym kolorze i składzie. Budynek koszarowy będzie posiadał wszystkie media.

Uroczyste wyprowadzanie Sztandaru Pułku

Unikatowość tego kompleksu budynków polega na tym, że konstruktywizmu prawie nie stosowano w przypadku budynków wojskowych i odtworzenie ich po rekonstrukcji w pierwotnej formie jest ogromnym wkładem w zachowanie obiektów historycznych na terenie Twierdzy Brzeskiej. Oryginalna płytka trylinka, którą jest wybrukowana droga od Północno-Zachodniej (Bielskiej) Bramy do koszar nie podlegnie wymianie. Oryginalna zaś płytka znanej polskiej firmy „Dziewulski i Lange” wewnątrz budynku prawdopodobnie zostanie wymieniona. Spółka Akcyjna „Dziewulski i Lange” (dziś jest jedną z najbardziej znanych firm w Polsce, produkuje płytki ceramiczne

Wrzesień 1939 roku

Opoczno) w tamtych latach była głównym dostawcą płytki ceramicznej na budowę obiektów dla potrzeb Wojska Polskiego. Cechą charakterystyczną ww. płytki jest umieszczona pomiędzy dużymi literami D i L (pierwsze litery nazwisk założycieli) sześcioramienna gwiazda w okręgu z kropką pośrodku (gwiazda Dawida).

Droga od Bramy Bielskiej (Północno-Zachodniej) do koszar 30. Pułku, zabrukowana płytką trylinką
Droga od Bramy Bielskiej (Północno-Zachodniej) do koszar 30. Pułku, zabrukowana płytką trylinką

Budowa kulturalno-historycznego ośrodku „Brześć” w zespole koszarowych budynków byłego Pułku Artylerii Lekkiej Wojska Polskiego i 20 kazamatów będzie kontynuowana w ciągu bieżącego roku. Według planu będą tu stworzone optymalne warunki dla organizacji pracy z młodzieżą. Będą tu miały miejsce rekonstrukcje historyczne, koncerty, konkursy plastyczne, warsztaty naukowe. Kierunek wyszukiwania zjednoczy działalność oddziałów wyszukiwawczych, a turystyczny – organizację turystyki historycznej. Planuje się w przyszłości założenie przy centrum hotelu historycznego.

Iwan Czajczyc,

Brześć

Udostępnij na: