Echa_Polesia_4_2014_okladkaW numerze:

Alina Jaroszewicz, «Brześć nad Bugiem: pokój i wojna.1920-1939», Julia Biełorusowa, Olga Popowicz, «Korona polskiego wychowania» w Szkole Domeyki w Brześciu», Anna Godunowa, «Projekt rzeczy dawnych», Dymitr Zagacki, «Artefakty II Rzeczypospolitej», Katarzyna Doroszuk,!00-lecie urodzin Kardynała, Hanna Paniszewa, Forum Oświaty Polskiej w Mińsku, Karina Zboińska, Kościuszkę pamiętają w Terespolu i Brześciu, Marina Paniszewa, II Festiwal Poezji Słowiańskiej w Londynie, Hanna Paniszewa, Przegląd pieśni patriotycznej, Anna Godunowa, Hubertus w Janowie Podlaskim, Teresa Puńko, Polski Uniwersytet Trzeciego Wieku «Uścisk dłoni» w Brześciu, Lilia Potonia, Śladami polskiego rzemiosła, Anna Godunowa, Obrazy białorusko-polskiego pogranicza, Urszula Adamska, Katolickie misje na Polesiu księdza Kanclerza Stanisława Pawliny, Eugeniusz Lickiewicz, Rozmowa z ks.Walerym Bykowskim, Wojciech Stanisław Kobylarz, Piotr Olewiński z Polesia – pionier polskiego harcerstwa, Wacław Kostek Biernacki, Chytrość Marusi, Robert Stiller o języku Kostka Biernackiego, Kresowiakach i polszczyźnie kresowej, Przegląd prasy polskiej i polonijnej od Aleksandra Siemionowa, Kronika historyczna dla nauczycieli i nie tylko, Dymitr Zagacki, 44 artelerystów i pies, Lucja Nelke-Jastrzębska, Włodzimierz Jastrzębski, Stefan Pastuszewski, Rozbicie więzienia hitlerowskiego w Pińsku w styczniu 1943 r., Jerzy Waszkiewicz, Sowietyzacja Białorusi, Piotr Boroń, Ku odrodzeniu języka polskiego na Wschodzie, Dzieci tułacze, Lidia Romanowicz, Testament sumienia, Barnard Pakulnicki, Moja przestrzeń pamięci, Nikołaj Koteł, O poruczniku Wacławie Waryszczaku, Teresa Puńko, Mój Ziomek Stanisław Narbutt, Dymitr Zagacki, Ignacy Chodźko – zamiłowany w Kresy, Złote Gody w Lachowiczach, Jacek Pietrzak, List, Nowa książka Mariusza Borowiaka «Zapomniana flota. Mokrany. Polska Marynarka, Wojenna w wojnie z Rosją Sowiecką w 1939 r.»

Udostępnij na: