Historia i Wspomnienia, Książki
Początki mojej edukacji w Telechanach

W szkole polskiej – 1938 rok Zagłębiam się we wspominki początków mojej edukacji w szkole,