Kategoria: Fotoreportaże

Fotoreportaże
Podróże redakcyjne

                                                                „Narody, które tracą pamięć, tracą życie.”                                                                                                                    C.K. Norwid   Podczas ostatniej podróży do

Najnowsze artykuły

Wystawa „Polesie i Poleszucy” w Worocewiczach

Do 20 listopada w galerii obrazów Muzeum Napoleona Ordy w Worocewiczach można   obejrzeć wystawę „Poleszucy i Polesie”. Jest to wystawa unikatowych fotografii Mikołaja Stasiuka, odkrytych przez pińskiego krajoznawcę Aleksandra Noworaja. Fotografie z  lat trzydziestych XX wieku Dalej


Muzeum Napoleona Ordy w Worocewiczach

Muzeum Napoleona Ordy otwarto w Worocewiczach w 2016 roku, z okazji zbliżającego się wówczas jubileuszu - 210-lecia urodzin artysty w 2017 roku. Wydarzenie to stało się kolejnym uwieńczonym sukcesem krokiem, zainicjowanym przez grupę entuzjastów - Dalej


Duboja nad Piną – zapomniana perełka Polesia

Na lewym brzegu Piny, na zachód od Pińska, wśród  malowniczych pól  i łąk –  leży  niezwykła wieś Duboja. Wieś, w której  i ziemia, i  kamienie, i drzewa – wszystko oddycha historią. Ziemia ta pamięta czasy Dalej


Pierwszy prezydent Brześcia

Dla mnie, jako dla członka Rady muzeum „Siedziba Niemcewiczów” stało się sprawą honoru odnaleźć w Państwowym archiwum obwodu brzeskiego dokumenty dotyczące przedstawicieli słynnego rodu Ursyn-Niemcewiczów. - I mnie poszczęściło! Poniżej chcę opowiedzieć o pierwszym prezydencie Dalej


SZKOŁA ROLNICZA W DUBOI

Realizując wykonanie jednego z zamówień w Państwowym Archiwum obwodu Brzeskiego, natrafiłam na bardzo ciekawy, moim zdaniem, dokument – sprawozdanie z działalności Szkoły Rolniczej w majątku Duboja Pińskiego powiatu województwa Poleskiego za okres 1926–1931 r. Pomyślałam Dalej


Białynicze – zapomniana „litewska Jasna Góra”

Brześć, Budsław, Grodno, Gudogaj, Łahiszyn, Trokiele, Żyrowice, Jurewicze, Białynicze - geografia tych miejsc na mapie współczesnej Białorusi, a dawnych obszarach Wielkiego Księstwa Litewskiego, gdzie za pośrednictwem Matki Bożej czciciele Jej cudownych obrazów doznawali szczególnych łask Dalej


„Beździeski fartuszek ”- unikatowe muzeum w Biezdzieżu

Muzeum twórczości ludowej „Beździeski fartuszek ” utworzono w 1999 roku w budynku byłej szkoły w Beździeży. Zebrano tu i zachowano bardzo bogatą kolekcje materiałów tkackich oraz haftu mieszkańców Bieździeży i okolicznych wsi - unikatowe dzieła Dalej


Triumf pod Chocimiem. Na okopach chrześcijańskiego świata

Straszna klęska wyprawy cecorskiej jesienią 1620 roku wstrząsnęła Rzecząpospolitą. W konfrontacji z Tatarami i Turkami przepadła niemal cała dziesięciotysięczna armia, poległ hetman wielki koronny Stanisław Żółkiewski, a hetman polny Stanisław Koniecpolski dostał się do niewoli. Dalej


Cudowny obraz Matki Bożej Białynickiej jako znak nadziei

W dniach 17-18 września br. w Białyniczach na ziemi mohylewskiej odbyły się uroczystości, poświęcone 260. rocznicy koronacji cudownego obrazu Matki Bożej Białynickiej koronami papieskimi oraz 30-leciu odrodzenia struktur Kościoła katolickiego na Białorusi. Z tej okazji do Dalej