Kategoria: Fotoreportaże

Fotoreportaże
Podróże redakcyjne

                                                                „Narody, które tracą pamięć, tracą życie.”                                                                                                                    C.K. Norwid   Podczas ostatniej podróży do

Najnowsze artykuły

Miasteczko Mikaszewicze i gmina Czuczewicze

Mikaszewicze wchodzące w skład gminy sosnkowickiej położone było w odległości 5 km od wschodniej granicy naszego państwa, przebiegającej wówczas wzdłuż rzeki Słucz Północna. Liczba mieszkańców wynosiła ok. 4 tys. W tym około 1/4 byli Polacy, Dalej


Gmina lenińska

Siedzibą Urzędu Gminy była duża graniczna wieś nad rzeką Słucz o nazwie Lenin. W 1939 r. zmieniono nazwę na Sosnkowicze. Teren gminy był gęsto zalesiony i bagienny. Obszar ten nosił nazwę „Bagna i Lasy Hryczyńskie”. Dalej


Uroczystości ku czci św. Andrzeja Boboli w Janowie Poleskim

Dnia 18 maja, jak co roku w Janowie Poleskim odbyły się uroczystości ku czci św. Andrzeja Boboli. By uszanować świętego opiekuna diecezji Pińskiej, tego dnia do Sanktuarium w Janowie oprócz duchowieństwa diecezji, przybyli także biskup grodzieński Dalej


Łachwa i gmina łachewska

Miasteczko to jak i cała gmina łachewska była przedostatnim ogniwem administracyjnym położonym w powiecie łuninieckim przed wschodnią granicą państwa polskiego. Gmina ta w zasadzie nie różniła się od pozostałych gmin łuniniecczyzny pod względem struktury społecznej. Dalej


Gmina Kożangródecka

Miasteczko Kożangródek położone na wschód od Łunińca ok.17 km na osi kolei żelaznej łączącej Łuniniec – Łachwę - Mikaszewicze. Kożangródek jest jednym z najstarszych, obok Dawidgródka, miasteczek na Polesiu. Położony nad rzeką Cną, która często Dalej


Gmina łunińska, od 1928 r. – łuniniecka

Gmina ta była położona centralnie na łuniniecczyźnie. W Łunińcu była siedziba zarządu, a wójtem w okresie przedwojennym był Wincenty Woźniak. Woźniakowie mieli własne gospodarstwo w Krystynowie koło Łunina. Mieszkańcy gminy trudnili się przede wszystkim rolnictwem, Dalej


Inne regiony ziemi łuninieckiej

Na północny-zachód od Łunińca położony były wsie Białe Jezioro i Zamosze około 24 km od Łunińca. Wieś Białe Jezioro położona była nad pięknym jeziorem o krystalicznie czystej wodzie. Stąd też pochodzi nazwa wsi. Mieszkańcami tych Dalej


Łuniniec i powiat łuniniecki (cz.2)

W Łunińcu miał swoją siedzibę Dziekanat Rzymsko-Katolicki. Dziekanem był ks. Fabian Poczobut-Odlanicki, była również cerkiew prawosławna i synagoga. Proboszczem cerkwi był ks. Bekisz zaś diakonem był Sobolewski, którego syn był uczniem i absolwentem gimnazjum łuninieckiego. W Dalej


Łuniniec i powiat łuniniecki (cz.1)

Łuniniec i ziemia łuniniecka jest integralną częścią ziemi poleskiej. Historia łuniniecczyzny i samego Łunińca jest ściśle związana z rozwojem całego Polesia. Miasteczka i wsie należące do ziemi łuninieckiej nosiły i noszą następujące nazwy: Czuczewicze, Hańcewicze, Dziatłowicze, Dalej


Skip to content