Szereszów

Kościół pw.Świętej Trójcy w Szereszewie
Kościół pw.Świętej Trójcy w Szereszewie

DSC_0020

Wnętrze kościoła
Wnętrze kościoła
Widok kościoła od strony cmentarza
Widok kościoła od strony cmentarza
Pomnik na grobie Jana Kraszewskiego - ojca Józefa-Ignacego Kraszewskiego na przykościelnej posesji
Pomnik na grobie Jana Kraszewskiego – ojca Józefa-Ignacego Kraszewskiego na przykościelnej posesji
Pomniki na grobach Kiernożyckich - gł. fundatorów obecnego, murowanego kościoła
Pomniki na grobach Kiernożyckich – głównych fundatorów obecnego, murowanego kościoła
Kapliczka św.Antoniego na przykościelnej posesji
Kapliczka św.Antoniego na przykościelnej posesji
Widok na plac rynkowy
Widok na plac rynkowy
Zachowane do dzisiaj domy kupieckie przy rynku w Szereszewie
Zachowane do dzisiaj domy kupieckie przy rynku w Szereszewie
Cerkiew prawosławna pw. Św. Mikołaja Cudotwórcy w Szereszewie
Cerkiew prawosławna pw. Św. Mikołaja Cudotwórcy w Szereszewie
Drugi rynek (także na zdjęciu poniżej) w Szereszewie
Drugi rynek (także na zdjęciu poniżej) w Szereszewie

DSC_0111

Dzwonnica (1799r.) przy dawnej cerkwi unickiej (nie istnieje) w Szereszowie na dawnym Trakcie Królewskim z Wilna do Krakowa
Dzwonnica (1799r.) przy dawnej cerkwi unickiej (nie istnieje) w Szereszewie na dawnym Trakcie Królewskim z Wilna do Krakowa
Kapliczka przy moście nad rzeką Lewą Leśną w Szereszewie (dawniej Św. Jana Niepomucena)
Kapliczka przy moście nad rzeką Lewą Leśną w Szereszewie (dawniej Św. Jana Niepomucena)
Tak obecnie (po melioracji okolicznych bagien) wygląda rz.Lewa Leśna (obecnie tą nazwe przypisano głównemu kanałowi melioracyjnemu przy wjęździe do Szereszewa od strony Prużan)
Tak teraz (po melioracji okolicznych bagien) wygląda rz.Lewa Leśna (obecnie tą nazwe przypisano głównemu kanałowi melioracyjnemu przy wjęździe do Szereszewa od strony Prużan)
Kaplica cmentarna (1824r.) p.w. Świętych Piotra i Pawła w Szereszewie
Kaplica cmentarna (1824r.) p.w. Świętych Piotra i Pawła w Szereszewie

DSC_0100

DSC_0107

Wjazd do Szereszewa od strony Kamieńca
Wjazd do Szereszewa od strony Kamieńca
I w Szereszewie są już domy opuszczone
I w Szereszewie są już domy opuszczone
Widok ze skrzyżowania na dawnym Trakcie Królewskim na ul. Wileńską (obecnie Prużańską); w lewo kierunek na Białowież, w prawo - na Kamieniec Lit.
Widok ze skrzyżowania na dawnym Trakcie Królewskim na ul. Wileńską (obecnie Prużańską); w lewo kierunek na Białowież, w prawo – na Kamieniec Lit.
Charakterystyczna drewniana zabudowa Szereszewa (ul.Prużańska)
Charakterystyczna drewniana zabudowa Szereszewa (ul.Prużańska)

DSC_0139

DSC_0128

DSC_0123

Przydrożne krzyże obok szosy do Prużan
Przydrożne krzyże obok szosy do Prużan

 

Zapomniane miejsce święte w ur.Kraśnik w okolicach w. Obrąb

Ur.Kraśnik dawniej był wyspą na błocie obok lasu
Ur.Kraśnik dawniej był wyspą na błocie obok lasu
Kaplica prawosławna (dawniej stała tu cerkiew unicka) na wyspie
Kaplica prawosławna (dawniej stała tu cerkiew unicka) na wyspie

DSC02485

 

Kamienie św. i krzyże obok
Kamienie św. i krzyże obok

DSC02499

Stary krzyż w zaroślach
Stary krzyż w zaroślach

DSC02503

 

Ponad 100-letnia szkoła (obecnie podstawowa) w w. Starowola

100_1179

 

Kaplica pw. Miłosierdzia Bożego w w. Przedzielsk

100_0786

 

Foto Eugeniusz Lickiewicz

Udostępnij na: