Najnowsze artykuły

Aleksander Chodkiewicz i Wiktor Heltman

Generała, pisarza i naukowca-chemika Aleksandra Chodkiewicza (1776-1838) można śmiało nazwać sumieniem narodu. Chociaż hrabia spędził większość życia na Polesiu Wołyńskim, był ściśle związany z ziemią brzeską jego duża posiadłość znajdowała się w wiosce Wierzchowicach w powiecie Dalej


Nadzór policyjny w brzeskim i prużańskim powiecie po powstaniu 1831 roku

W Narodowym Archiwum Historycznym w Grodnie (f.1, op.27, jed. prz.101) przechowywane są dzienniki policyjnego nadzoru nad mieszkańcami guberni grodzieńskiej, począwszy od 1832 roku. Wśród ludzi, którzy byli wtedy pod obserwacją, praktycznie nie było uczestników niedawno Dalej


Święty Andrzej Bobola potrafi się obronić

Sposób w jaki Andrzej Bobola upomniał się o swoją cześć, powinien stanowić mocne ostrzeżenie dla wszystkich, którzy zechcą dokonywać politycznie poprawnych i wpisujących się w określoną „mądrość etapu” manipulacji postacią oraz życiorysem świętego. Usłyszałem pukanie, a później poczułem mocne uderzenie w prawe Dalej


Szczorse nad Niemnem Joachima Litawora Chreptowicza

Wielkie dobra Szczorse, położone malowniczo nad Niemnem, były odwiecznym dziedzictwem rodziny Litaworów-Chreptowiczów, nadanym im jeszcze przez wielkich książąt litewskich. Do XVIII w. miejscowość ta szerzej jednak w Polsce znana nie była. Dopiero gdy Szczorse odziedziczył Joachim Dalej


Joachim Litawor Chreptowicz herbu Odrowąż z Jasieńca

Jasieniec w rejonie baranowickim – to mała wieś nad rzeką Serwecz, w której mieszka obecnie zaledwie 20 osób, słynie teraz ze swojego niezwykłego źródła o nazwie „Kipiatok” (wrzątek). Woda w tym źródle w zimie jest ciepła, Dalej


Powstanie na Placu Senackim „zaczęło się” w Brześciu?

Wielki książę Konstantyn od dawna chciał pokazać cesarzowi Aleksandrowi I siłę i wyszkolone wojsko Królestwa Polskiego i oddzielnego Korpusu Litewskiego pod jego dowództwem. W tym celu we wrześniu 1823 roku w Brześciu zorganizowano wielkie manewry Dalej


Rafał Ślizień – zapomniany rzeźbiarz i „kompozytor” krajobrazu z Bartników

Z serii: Odkrywamy imiona wybitnych Ziomków Odwiedziliśmy niedawno wioseczki Bartniki i Wolna w rejonie baranowickim  w ramach podróży krajoznawczej „Szlakiem Filaretów i Filomatów”. Podróż owa była pełna nowych informacji i odkryć. Zobaczyliśmy pozostałości siedziby rodowej Sliźniów Dalej


Opowiem o swoim ojcu

Droga redakcjo Mój ojciec zmarł w 1998 roku w wieku 104 lat. Jego życie odzwierciedla historię ponad trzech pokoleń naszej rodziny. Mógłbym wiele powiedzieć, ale nie wiem, jak istotny jest ten temat. Napiszę o swoim ojcu. W Dalej


Witaj Maj! Trzeci Maj!

Witaj majowa jutrzenko, Świeć naszej polskiej krainie... Drodzy Rodacy z Białorusi, niezależnie od trudnej sytuacji pamiętajcie o tych majowych świętach. Świętujcie je w swoich sercach. One dodają otuchy, inspirują, umacniają ducha wspólnoty. Artur Michalski, Ambasador RP na Białorusi