Z naszego życia
HISTORIA „KARTĄ” SPISANA

7 września 2007 roku Sejm RP uchwalił Ustawę o Karcie Polaka. Po półrocznym okresie vacatio