paul_of_tarsus'(…) od młodości swojej staraj się o naukę(…). Jak oracz i siewca przystępuj do niej i czekaj na dobry jej plon; trochę się utrudzisz pracując nad nią, ale wnet będziesz spożywał jej owoce.’                                                                                                                                                     (Syr 6, 18-19)

 

 

Pragnęlibyśmy poinformować Państwa o możliwości kształcenia młodzieży w polskiej szkole średniej w Warszawie –  Katolickim Liceum Ogólnokształcącym im. św. Pawła z Tarsu. Nasza szkoła została założona w 1991 roku. Istotnym elementem szkoły są zasady etyki chrześcijańskiej.  Zgodnie z duchem tolerancji  do liceum uczęszczają uczniowie różnych wyznań (katolicy, prawosławni, ewangelicy).

Misją szkoły jest indywidualizacja nauczania. Staramy się w każdym dziecku odnaleźć jego mocne strony i je rozwinąć.

Od 6 lat tworzymy klasy dla uczniów z polskimi korzeniami z Białorusi i Ukrainy. Przyjmujemy uczniów w wieku 15-18 lat (po ukończeniu 9 klasy). Szkoła zapewnia bezpłatną naukę  i zakwaterowanie w internacie.

Nauka w liceum trwa 3 lata i kończy się egzaminem maturalnym. Można również przyjechać do nas  na krótszy okres w celu intensywnej nauki  języka polskiego. Wszyscy nasi maturzyści, którzy planowali kontynuowanie nauki  w Polsce studiują na wybranych kierunkach.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu ze szkołą:                                                  

e-mail: [email protected]; telefon: 22 789-14-02; kom. 660-081-204; http://www.kulszkola-jozefow.home.pl/

Dyrekcja

 

Marysia, uczennica klasy I: „W naszej szkole nauczyciele mają własny sposób nauczania i podejścia do ucznia. Nie przymuszają , a zachęcają do nauki. Korzystamy z wielu dodatkowych zajęć organizowanych bezpłatnie przez szkołę, władze miasta i Kościół (siłownia, fitness, teatr, plastyka, chór, harcerstwo). Poznajemy polską kulturę i historię, zwiedzamy Warszawę i jej okolice. Stajemy się bardziej samodzielni i odpowiedzialni uczestnicząc w życiu internatu”.

Ślubowanie klas pierwszych
Ślubowanie klas pierwszych

7

10

W Tatrach
W Tatrach
„Wesele” ST. Wyspiańskiego z udziałem młodzieży z okazji 11 Listopada podczas Parady Niepodległości
„Wesele” ST. Wyspiańskiego z udziałem młodzieży z okazji 11 Listopada podczas Parady Niepodległości
Matura
Matura
Udostępnij na: