Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, w uznaniu słowa i czynu wielkiego pisarza, ustanowił rok 2019 Rokiem Gustawa Herlinga-Grudzińskiego.  W uchwale Sejmu podkreślono,  że losy i twórczość Herlinga-Grudzińskiego stanowią „świadectwo cierpień i czynów człowieka, któremu przyszło przeżyć czasy totalitarnej przemocy i kryzysu wartości”. Gustaw Herling-Grudziński był więźniem sowieckiego łagru, żołnierzem Armii Andersa, brał udział w bitwie pod Monte Cassino, współpracował z „Kulturą” i Radiem Wolna Europa. Jako emigrant zaangażował się w pomoc polskiej opozycji antykomunistycznej, ale przede wszystkim ceniony był w ojczyźnie i na świecie jako autor książki  “Inny świat”.  

W Polskiej Szkole Społecznej im.I.Domeyki w Brześciu w klasach 9-10 odbyły się prezentacje książki Herlinga-Grudzińskiego „Inny świat”. Prezentacje poprzedziły wykłady z historii Polski,  wprowadzające w tematykę sowietyzacji Białorusi, w specyfikę trzech deportacji, ich skutków. Zaprosiliśmy także uczniów do udziału w prezentacji  rysunków  o tematyce sybirackiej oraz recytacji wierszy o Sybiru.

Prezentacje multimedialne były  przygotowane przez nauczycielkę Natalię Sołonienko wraz z czytaniem fragmentów  książki.  Jednocześnie odbyły się demonstracje rysunków uczniów, recytacje wierszy, a niektórzy uczniowie nawet przyniosły fotografie z archiwum rodzinnych, przedstawiające  pobyt pradziadków i ich rodzin na wysyłce za kręgiem polarnym i na Workucie. Uczniowie dowiedziały się o tym, że książka Inny świat była „pierwszym w literaturze światowej, artystycznie doskonałym, pełnym miłosierdzia oraz nadziei świadectwem martyrologii więźniów sowieckiego łagru. Napisał ją zaledwie 30-letni autor, który sam doświadczył okrucieństwa komunistycznego miejsca kaźni. Tym większa była gorycz pisarza, gdy część intelektualnych elit Europy nie chciała przyjąć do wiadomości jego relacji”.

Jako ciąg dalszy poznawania tematyki tragicznych losów ludności polskiej, stał się wyjazd edukacyjny uczniów z klas 9-10 do Lublina  w dniu 27 maja, podczas którego odbyła się  wędrówka po miejscach, związanych z  martyrologią polską i tematyką sybiracką.

Przy pomniku Matkom Sybiraczkom

Przy pomniku Matkom Sybiraczkom i na placu Dzieci z Pahiatua rozpoczęła się wycieczka edukacyjna, prowadzona przez Józefa Adamskiego, prezesa Fundacji Pomocy Szkołom Polskim na Wschodzie im. T. Goniewicza, który opowiedział o deportacjach w Polsce i na Polesiu. Pan  Adamski  odsłonił  także uczniom  mało znana kartę  naszej historii, kiedy grupa 733 polskich dzieci, w większości z Kresów, z naszych ziem,  które straciły podczas deportacji swoje rodziny, dostały się z Armią Andersa do Persji.  Na apel Rządu Polskiego z Londynu o pomoc dla tych dzieci odezwało się niewiele krajów. Nowa Zelandia była jedynym krajem, który nie tylko przyjął dzieci bezwarunkowo, zapewniając im bieżącą opiekę, ale umożliwił  kształcenie i pełną  asymilację w nowej ojczyźnie.

Udział w prezentacji  książki Herlinga-Grudzińskiego „Inny świat” oraz podróży edukacyjnej do Lublina  sprzyjał poznawaniu   nieznanych kart naszej historii, odsłonięciu kolejnych „białych plam”, pozwolił obudzić zainteresowanie historią  swoich rodzin. Prezentacja książki Herlinga-Grudzińskiego „Inny świat” – to początek poznawania historii Polski i swojej małej ojczyzny. Uczniowie i Nauczyciele Polskiej Szkoły Społecznej im.I.Domeyki  składają wyrazy wdzięczności Konsulatowi Generalnemu RP w  Brześciu za umożliwienie  wyjazdu edukacyjnego do Lublina.

Anna Godunowa, Brześć

Udostępnij na: