„Regionalna historia i kultura w nauczaniu języka polskiego” – to nowy podręcznik,  wydany przez wykładowców Polskiej Szkoły Społecznej im.I.Domeyki w Brześciu . Podręcznik autorstwa dr Tamary Kabot i dr Julii Chodyniuk przeznaczony jest głównie dla uczniów polskich szkół społecznych oraz środowisk polskich na Białorusi, dla tych, którzy znają język polski na poziomie zaawansowanym (C1, C2) i pragną poznać bliżej historię i kulturę swojego kraju. Publikacja może służyć pomocą dydaktyczną dla nauczycieli, jak i  dla osób indywidualnych  w celu samokształcenia. Podręcznik już jest stosowany w Polskiej Szkoły Społecznej im.I.Domeyki.

We wstępie do podręcznika  „Regionalna historia i kultura w nauczaniu języka polskiego”autorki piszą: “Niniejsza publikacja stanowi próbę łączenia wiedzy o historii i kulturze Polesia i całego regionu brzeskiego z praktyczną nauką języka. Omawiany region jest miejscem urodzenia  Stanisława Augusta Poniatowskiego, Adama Naruszewicza, Tadeusza Reytana, Tadeusza Kościuszki, Juliana Ursyna Niemcewicza, Romualda Traugutta, Napoleona Ordy, Adama Mickiewicza, Ryszarda Kapuścińksiego… Z  Polesiem związana jest znaczna część życia Elizy Orzeszkowej i Marii Rodziewiczówny.”

Podręcznik składa się z 11 bloków tematycznych zawierających różnorodne teksty o życiu, działalności i twórczości wybitnych Polaków. Chronologicznie ułożone materiały pozwalają zapoznać się z dziejami regionu, od końca XVIII do połowy XX wieku. Treść życiorysów sławnych Polaków daje możliwość przeglądu ważnych wydarzeń historycznych ze szczególnym uwzględnieniem historii regionu. Pozwala także ukazać wielokulturową tradycję tych ziem, zabytki architektoniczne, dzieła sztuki i literatury. Każdy z rozdziałów zawiera ćwiczenia , sprawdzające rozumienie tekstu pisanego, poszerzające słownictwo, a także zachęcające do formułowania własnych wniosków, opinii, hipotez, monologów, opisów ilustracji dzieł sztuki i zabytków. Książka ma na celu doskonalenie przede wszystkim sprawności czytania i mówienia.”

Polska Szkoła Społeczna im.I.Domeyki działa od 1988 roku, ukończyło ją ponad 7 tysięcy uczniów, z których ponad 5000 studiowało lub studiuje na wyższych polskich uczelniach.  Szkoła wychowała kilka pokoleń młodych Polaków i miłośników Polski.  Szkoła jest także organizatorem kursów metodycznych dla nauczycieli języka polskiego i przedmiotów ojczystych Brześcia i obwodu brzeskiego, jest największym ośrodkiem edukacyjnym   na Polesiu.

Nauczyciele Szkoły  już 14 rok wydają kwartalnik polski „Echa Polesia”.  Realizują program dokumentowania śladów polskości – program historii mówionej”Uwolnić historię”.

dr Julia Chodyniuk (od lewej) i dr Tamara Kabot

Podręcznik „Regionalna historia i kultura w nauczaniu języka polskiego” zarówno jak i większość projektów Szkoły, został współfinansowany przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” w ramach sprawowania opieki Senatu RP nad Polonią i Polakami za Granicą.

Alina Jaroszewicz,

prezes oddziału brzeskiego obwodowego ZPB

 

Udostępnij na: