nauczyciele_RoskoszOrganizatorem kursów i szkoleń dla nauczycieli jest od 15 lat Polska Szkoła Społeczna im. I. Domeyki w Brześciu. W szkoleniach wzięło udział 23 nauczycieli z Pińska, Baranowicz, Horodziei, Lachowicz, Peliszcz, Nowej Myszy, Skoków i Brześcia.

Do uczestników konferencji przyjechali prezes Fundacji Pomocy Szkołom Polskim na Wschodzie im. T. Goniewicza Józef Adamski oraz ks. prof. dr hab. Roman Dzwonkowski SAC. W darze nauczycielom zostały przekazane książki i czasopisma.

Szkolenia przeprowadzili wykładowcy z CJiKP UMCS w Lublinie mający wieloletnie doświadczenie w wykładaniu języka polskiego jako obcego, oraz od wielu lat będący członkami Komisji Zaświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.

nauczyciele_Roskosz1W ramach szkoleń nauczyciele uczestniczyli w wykładach w zakresie kształcenia takich sprawności językowych jak mówienie, rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu pisanego oraz metod wykładania gramatyki i historii Polski. Podczas warsztatów nauczycielom zostały przybliżone wymagania dla zdających egzamin certyfikatowy na poziomie B1, oraz metody szkolenia kandydatów mających zamiar przystąpić do egzaminów certyfikatowych.

Szkolenia były również dobrą okazją do nawiązania nowych kontaktów i wymiany doświadczeń. Uczestnicy i wykładowcy składają gorące podziękowania dla Konsulatu RP w Brześciu za współudział i wsparcie organizacji Kursu metodycznego dla nauczycieli.

Olga Popowicz, koordynator projektu

Udostępnij na: