Radziwiłłowie – najbardziej znany i najbogatszy ród w Wielkim Księstwie Litewskim, który przez długie stulecia odgrywał jedną z najważniejszych ról w rozwoju kultury czołowych krajów Europy. Z Radziwiłłów wywodzili się wybitni politycy, działacze religijni i kulturalni, a także znakomici wodzowie wojenni. Ten ród nie miał sobie równych w historii Wielkiego Księstwa Litewskiego.

Maria Anna z rodu Radziwiłłów, wnuczka Marcina Mikołaja Radziwiłła, potomka Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła Czarnego, działacza politycznego Wielkiego Księstwa Litewskiego, urodziła się w roku 1790 w Klecku. Jej życie było ściśle związane z Brześciem, gdzie zachował się jej nagrobkowy pomnik.

Mikołaj Radziwiłł Czarny

Dzięki wsparciu Mikołaja Radziwiłła Czarnego i z jego inicjatywy w naszym mieście w roku 1553 została założona pierwsza na terytorium współczesnej Białorusi drukarnia. W roku 1563 w brzeskiej drukarni została wydana znana na całym świecie Biblia Radziwiłłowska (Biblia brzeska). Jej głównym fundatorem był Mikołaj Radziwiłł Czarny, zwolennik antytrynitaryzmu.

Dziadek Anny Marii Marcin Mikołaj Radziwiłł

Marcin Mikołaj Radziwiłł (11 listopada 1705 r., Cimkowicze – 11 stycznia 1782 r., Słuck) – przedstawiciel rodu Radziwiłłów herbu Trąby. Syn Jana Mikołaja Radziwiłła i Doroty Henryki z Przebendowskich. Po ojcu odziedziczył liczne majątki ziemskie, między innymi Kleck i Ostrów.

Ordynacja nieświeska – jeden z trzech majoratów, na które Mikołaj Radziwiłł Czarny (1515-1565) podzielił swoje posiadłości. Założycielem tej ordynacji był starszy syn, Mikołaj Krzysztof „Sierotka”. W rękach potomków w linii męskiej majorat pozostał do II wojny światowej. Młodsi synowie Mikołaja Czarnego utworzyli dwie inne ordynacje, klecką i ołycką.

Wiadomo, że pierwszym mężem Marii Anny był hrabia Aleksander Stanisław Rufin Bniński herbu Łódź, senator i kasztelan Królestwa Polskiego.  Ślub się odbył 25 maja 1816 roku w kościele Świętego Andrzeja Apostoła w Warszawie. Mieli dwie córki,  Janinę (1817 r.ur.) i Zofię Izabellę (1822 r. ur.).  Niestety, o losach Janiny nic nie wiadomo. Zofia Izabella w roku 1843 wyszła za mąż za hrabiego Seweryna Grabowskiego (1813-1863), kamerjunkiera dworu rosyjskiego, z którym miała syna Michała Maksymiliana (1845-1918).

Nekrolog o śmierci Marii Anny. Źródło: [email protected] / Magazyn Poznański 1875.11.16 r. 17 nr 262.

 

W tabelach genealogicznych domu Radziwiłłów wspomina się o pierwszym małżeństwie Marii Anny, o drugim małżeństwie z Bojarowkim nic nie wiadomo.

Maria Anna z książąt Radziwiłłów

Być może grób Marii Anny z rodu Radziwiłłów w Brześciu jest jedynym grobem przedstawicieli tego rodu, znajdującym się nie w rodowej krypcie w Nieświeżu, a na nekropoliach!

 

Iwan Czajczyc

Udostępnij na: