Ihar Melnikau
Ihar Melnikau

20 czerwca w Brześciu odbyła się prezentacja książki Ihara Mielnikawa „Zachodniobiałoruska Atlantyda 1921-1941”

(„Заходнебеларуская Атлантыда 1921-1941 гг).

Książka poświęcona jest historii Zachodniej Białorusi w okresie międzywojennym. Stała się wynikiem pięcioletnich badań i prac w archiwach kilku państw, a także licznych podróży po Białorusi, dzięki którym autor mógł spotkać się z żyjącymi do dziś świadkami tamtej epoki.

„Zachpodniobiałoruska Atlantyda” stanowi zbiór artykułów, jest przekrojem historycznym okresu międzywojennego. Znajdziemy tu opis życia codziennego zwykłych ludzi, biografie ciekawych postaci, związanych z historią naszego kraju, jak również skrupulatną faktografię oraz analizę zjawisk historycznych, które miały miejsce na naszych ziemiach w okresie międzywojennym (udział Białorusinów w kampanii wrześniowej w składzie Wojska Polskiego, białoruska lista katyńska i inne)

W książce znajdziemy dużo ciekawostek oddających klimat okresu międzywojnia – kresowa moda, sport, przemytnicy, życie kryminalne w województwie poleskim, wileńskim i nowogródzkim.

Umieszczone w książce zdjęcia są częścią prywatnej kolekcji Ihara Mielnikawa.

Te, a także inne dokumenty i artefakty, stały się częścią wystawy „Zachodniobiałoruska Atlantyda”, organizowanej w Zasławlu we wrześniu 2014 roku. Niestety, po kilku dniach organizatorzy byli zmuszeni do zamknięcia tej wystawy.

Ihar Melnikau – doktor nauk historycznych, magister politologii. Autor ponad 100 publikacji w białoruskich oraz zagranicznych wydawnictwach.

Anna Godunowa

 

Udostępnij na: