wspomnienia z Kresów

Halina Szpak: „Mimo wszystko – wróciliśmy. Kobryń – Karaganda – Szczecin”

Halina Szpak: „Mimo wszystko – wróciliśmy. Kobryń – Karaganda – Szczecin”

Ze wstępu Autorki: Wspomnienia te obejmują sześć lat mojego dzieciństwa i wczesnej młodości, spędzonych we łzach i trwodze, w chłodzie i głodzie, bardzo daleko od ziemi ojczystej, w bezmiarze stepów, gdzie modlitwa pomagała nie utracić nadziei i przetrwać. Oboje z mężem jesteśmy dziadkami i pradziadkami. W tym roku będziemy obchodzić sześćdziesiątą piątą rocznicę naszego ślubu. […]

Louise Arner Boyd – „Album”

Louise Arner Boyd – „Album”

Wyprawa Louise Arner Boyd na Polesie jest świadectwem, jak bardzo głęboka jest relacja między kresem stuletnich torfowisk w sercu Europy i Nowego Świata. Z punktu widzenia współczesności może być ona postrzegana jako przełomowe wydarzenie historyczne, które pozwoliło społeczeństwu amerykańskiemu odkryć dla siebie Polesie, dowiedzieć się o życiu jego rdzennych mieszkańców, oryginalnych tradycjach i dziewiczej przyrodzie tej krainy. Wyprawa ta przekonująco pokazała, […]

Z historii rodów Trebuchowskich i Dzierżyńskich

Z historii rodów Trebuchowskich i Dzierżyńskich

Taki już jest mój los, że nie miałem szczęścia pamiętać swoich dziadków. Dziadkowie po linii matki – Dzierżyńskcy, zmarli podczas wojny na tyfus w 1942 roku na swojej ojcowiźnie w miejscowości Kacewicze w rejonie Tołoczyńskim. A dziadek po linii ojca – Zygmunt Trebuchowski, pochodzący z Żytomierza, zginął bez śladu podczas rewolucji październikowej w 1917 roku. […]