Jak co roku pod koniec października wyruszamy na cmentarze, by przed Dniem Zadusznym zrobić porządki na grobach swoich bliskich. Pamiętamy także o miejscach pamięci narodowej, i w miarę naszych sił i możliwości o tych miejscach troszczymy się.

Pracę przy pieleniu nagrobków

Jednym z takich miejsc szczególnie ważnych dla naszej pamięci, jest położony na dzielnicy “Adamkowo” w Brześciu cmentarz żołnierzy Wojska Polskiego z 1920 roku. Cmentarz ten, zaliczany do jednego z największych cmentarzy na Białorusi z okresu wojny polsko-bolszewickiej, w 2019 roku został gruntownie odnowiony przez Fundację Pomoc Polakom na Wschodzie.

Opiekę nad cmentarzem sprawują oddział brzeski ZPB oraz Polska Szkoła Społeczna im.I.Domeyki. To oni zajmują się koszeniem trawy, pieleniem nagrobków, podlewaniem trawnika. Wiosną dosadzili na cmentarzu 28 tuj, które zostały skradzione przez nieznanych sprawców.

Także 23 października b.r. wolontariusze PSS im.I.Domeyki poświęcili swój czas wolny, by zapewnić porządek na cmentarzu, kiedy tu jak co roku już niebawem odbędzie się uroczysty apel z udziałem delegacji społecznych organizacji polskich oraz Konsulatu RP w Brześciu.

Red.

Udostępnij na: