18 października 2020 r. w Brześciu odbyła się Konferencja popularnonaukowa „Św Jan Paweł II. Człowiek, który zmienił świat”. Pomysłodawcą  i koordynatorem Konferencji był Uniwersytet Trzeciego Wieku „Uścisk dłoni’. Współorganizatorami Konferencji byli: konsulat generalny RP w Brześciu, oddział brzeski obwodowy ZPB, Polska Szkoła Społeczna im.I.Domeyki, Obwodowa Biblioteka im.Gorkiego. W ten sposób  organizacje polskie uczciły  stulecie urodzin  św. Jana  Pawła II  oraz dołączyły  do radosnego świętowania tej  rocznicy i  obchodów Dni Papieskich,  organizowanych nie tylko w Polsce, ale w wielu krajach świata. To już druga konferencja, poświęcona  Janowi Pawłowi II, zorganizowana w Brześciu. Pierwsza Konferencja „Jan Paweł II. Korzenie, z których wyrastamy”, była zorganizowana z okazji 40. rocznicy pontyfikatu Jana Pawła II w 2018 r .

W Konferencji  Św Jan Paweł II. Człowiek, który zmienił świat” wzięli udział goście honorowi: Olga Kacperczyk, wicekonsul Konsulatu Generalnego RP w Brześciu,  ks. Andrzej Ryłko, rektor Seminarium Duchownego w Pińsku, Irena Waluś, wiceprezes Związku Polaków na Białorusi, Alina Jaroszewicz, prezes oddziału brzeskiego obwodowego ZPB. Uroczystość uświetnił chór UTW „Uścisk dłoni”, prezentując program ulubionych utworów Jana Pawła II.

Tegoroczna Konferencja składała się z trzech części: merytorycznej, wspomnień  z okolicznościowych spotkań z Papieżem Janem Pawłem II, koncertu chóru ‘Uścisk Dłoni’ i recytacji wierszy Karola Wojtyły przez członków UTW. Na początku konferencji Wicekonsul Rzeczypospolitej Polskiej Pani Olga Kacperczyk odczytała list kard. Stanisława Dziwisza w setną rocznicę urodzin Świętego Jana Pawła II.

Olga Kacperczyk, wicekonsul RP w Brześciu

Organizatorom zależało na emocjonalnym i szczerym spotkaniu z historią Człowieka, który miał niełatwe życie: wcześnie pozostał bez matki, przeżył śmierć bliskich, doświadczył tak jak miliony jego rodaków okupacji przez reżimy totalitarne jego ojczyzny  w czasie II wojny światowej. I chociaż   był  wybrany jako  264  w historii Papież, to  był pierwszą głową kościoła katolickiego  spoza Włoch i Słowianinem. Pierwszym tez dlatego,  że uczył solidarności i miłości,  tym samym zmienił i zjednoczył świat. Na spotkaniu poruszony został temat relacji Papieża z ludźmi w różnym wieku: z tymi małymi, o których mówił, że oni są „słońcem, które wschodzi”, z młodymi, z których każdy powinien mieć w  swoim życiu jakieś swoje „Westerplatte”, z ludźmi w podeszłym wieku, których namawiał do ciekawości poznawczej i otwartości, podkreślał  też specjalne posłannictwo osób starszych. Dlatego  dr  Julia Chodyniuk  zaprezentowała prezentację  o Papieżu jako przewodniku  duchowym młodych ludzi  wczoraj i dzisiaj. Mgr Teresa Puńko, prezes UTW „Uścisk Dłoni”,  opowiadała o  refleksjach  Jana Pawła II na jesień w życiu człowieka. Ponieważ Jan Paweł II był osobą nie tylko duchową, ale również pisarzem i dramaturgiem podczas konferencji został wygłoszony referat   dr. Heleny Kiwako „Twórczość literacka Jana Pawła II”.

Mgr Teresa Puńko, prezes UTW „Uścisk Dłoni”

Jak i przed dwoma  laty w konferencji wzięła udział Brzeska obwodowa biblioteka. Tatiana Nałobina,  kierownik Działu Literatury Zagranicznej przedstawiła on-line prezentację nowych książek o Papieżu ze zbiorów Biblioteki.

Swoimi wspomnieniami o spotkaniach z Ojcem Świętym podzieliła się z obecnymi na Sali naczelny redaktor „Ech Polesia”  Alina Jaroszewicz, która brała udział w wielu pielgrzymkach i spotkaniach z Janem Pawłem II, a także wraz z uczniami – w prywatnej audiencji z Ojcem Świętym 31 maja 2000 roku.

Dr Julia Chodyniuk

Zostały zaprezentowane wspomnienia, uzupełnione zdjęciami  Cezarego Nowogrodzkiego z Białej Podlaskiej, prezesa stowarzyszenia Tłoka, który będąc studentem na Uniwersytecie Warszawskim, był członkiem studenckiej straży papieskiej w czerwcu 1983 roku.  Z zainteresowaniem zostały wysłuchane refleksję Państwa Durczok z Tenczynka, wsi pobliżu Krakowa i Wadowic, o bierzmowaniu przez Karola Wojtyłę w latach 70-ch. Oglądaliśmy zdjęcia i słuchaliśmy wspomnień  i Lucji  Andrianowej z Brześcia o pielgrzymce  do Watykanu w 1998 roku. Profesor Krzysztof Hejke, wybitny polski fotografik,  wydawca, odznaczony Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” udostępnił nam kilka swoich autorskich zdjęć, zrobionych podczas wizyty  do Watykanu.

Rektor Wyższego seminarium duchownego w Pińsku ks. Andrzej Ryłko rozważał o szczególnym wymiarze świętości Jana Pawła II i podsumował przemówienia prelegentów.

Teresa Puńko

Udostępnij na: