2014-02-28_100252W numerze:

Alina Terpiłowska, Tęsknota za Polesiem, Ks. Roman Dzwonkowski SAC, Znaczenie pielgrzymek Jana Pawła II dla tożsamości kulturowej Polaków na Wschodzie, Aleksander Siemionow, Kronika, Paweł Zyzak, Zapomniane ludobójstwo. W 75. Rocznicę „Operacji polskiej”, Jerzy Waszkiewicz, Zapomniane ofiary, Józef Adamski, Rzeź Pragi, Wiesław Falkowski, Tropami wspomnień kresowych, Lidia Parafeniuk, Pierwszy dzień wojny, Teresa Puńko, Dom, Władysław Czapski, Dziękujemy narodowi irańskiemu, Krystyna Rakowska, Studium przypadku, Teresa Puńko, Dziś we śnie mnie nawiedził anioł polskiej doli”, Maria Dobryniewska, Ocalić od zapomnienia…, Agata Grzywaczewska, Kultura wsi poleskiej na przełomie XIX i XX wieku. Cz. I – Kultura materialna, Mistrzowie twórczości ludowej z Polesia.

Udostępnij na: