W dniu 22 sierpnia b.r. w obwodzie brzeskim w związku z przypadającym na 15 sierpnia świętem Wojska Polskiego, odbył się zorganizowany wspólnie przez Konsulat Generalny RP w Brześciu oraz brzeski obwodowy oddział Związku Polaków na Białorusi, objazd polskich miejsc pamięci narodowej.

W objeździe udział wzięli delegacje polskiej placówki konsularnej w Brześciu w składzie Konsula Generalnego Piotra Kozakiewicza oraz wicekonsuli Jerzego Grymanowskiego i Rafała Stańczyka, Zarządu Głównego Związku Polaków na Białorusi w składzie prezes Andżeliki Borys, wiceprezesów Andrzeja Poczobuta i Marka Zaniewskiego, 15-osobowa delegacja breskiego obwodowego oddziału ZPB (prezes Alina Jaroszewicz, wiceprezesi Eugeniusz Lickiewicz i Elita Michajłowa, nauczyciele PSS im. I. Domeyki) oraz innych organizacji polonijnych Brześcia. Na zaproszenie KG RP w Brześciu przybył również attaché wojskowy Ambasady RP w Mińsku płk Arkadiusz Szwec.

Objazd ten można by nazwać swoistą pielgrzymką po miejscach polskiej pamięci narodowej, ponieważ w każdym punkcie wyznaczonej trasy objazdu na jego uczestników oprócz przedstawicieli polskiej społeczności lokalnej czekał ksiądz-proboszcz miejscowej parafii, a składaniu wieńców, przy zapalonych zniczach, towarzyszyła modlitwa za dusze poległych polskich Bohaterów, w Prużanie natomiast odbyła się polowa Msza Św. w intencji poległych żolnierzy, celebrowana przez proboszcza parafii pw. W.N.M.P. księdza Wincentego Siewruka.

Podczas Mszy Św. przy kwaterze żołnierzy WP z 1920 r. w Prużanie

Równie dobrze by było można objazd ten nazwać lekcją historii  w terenie, ponieważ zawdzięczając gruntownej wiedzy Konsula Generalnego RP pana Piotra Kozakiewicza, uczestnicy objazdu w każdym miejscu mieli możliwość wysłuchać jego bardzo ciekawych i szczegółowych opowiadań na temat związanych z każdym z tych miejsc wydarzeń oraz tle historycznym.

Przemówienie Konsula Generalnego RP w Brześciu przy kwaterze żołnierzy WP na posesji kościoła pw. W.N.M.P. w Kobryniu

Trasa objazdu z Brześcia przebiegała przez Wysokie Lit., Prużany, Różany, Kosów, Iwacewicze, Buchowicze i Kobryń. W ostatnim miejscu, w Kobryniu na cmentarzu przy ul. Nikolskiej, na uczestników objazdu czekała przygotowana przez brzeski obwodowy oddział ZPB „niespodzianka” w postaci gruntownie odnowionego nagrobka weterana Powstania Styczniowego Seweryna Malinowskiego. Przy tej też okazji odbyło się poświęcenie odnowionego pomnika przez unickiego księdza o. Igora Kondratjewa, który w tym celu specjalnie przybył do Kobrynia i który też był bezpośrednio zaangażowany w pracę renowacyjne.

Świadomość tego, że objazd polskich miejsc pamięci narodowej odbywa się w roku jubileuszowym 100. Rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości tworzyła wśród jego uczestników szczególnie uroczystą atmosferę i wzniosły nastrój.

Eugeniusz Lickiewicz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udostępnij na: