W polskiej tradycji narodowej pamięć o zmarłych przodkach, szacunek do ich miejsc pochówku, troska i opieka nad grobami od zawsze zajmowały miejsce szczególne. Warto przypomnieć, że jednym z pierwszych trosk odrodzonej państwowości polskiej było należyte zorganizowanie ochrony zabytków, co otrzymało swój wyraz w dekrecie z dnia 31/X-1918 r. o opiece nad zabytkami sztuki i kultury. Niestety, zamierzenia te zakrojone na szeroką skale nie mogły być wprowadzone w życie z powodu braku środków w budżecie odradzającej się Polski.

W drugiej połowie lat 20-ch zostaje utworzone Polskie Towarzystwo Opieki nad Grobami Bohaterów, które posiada oddziały wojewódzkie, powiatowe i gminne. W Brześciu n/Bugiem “Towarzystwo” powstaje w 1927 roku, – jego Zarząd Okręgowy mieścił się przy ul.Krzywa Nr.21. W odezwie Zarządu Towarzystwa do wszystkich obywateli województwa Poleskiego czytamy: “… Sprawą doniosłego znaczenia jest roztoczenie opieki nad cmentarzami i mogiłami poległych żołnierzy…. Oddawanie czci zmarłym jest stare jak świat, a oddawanie czci zmarłym zasłużonym dla społeczeństwa, jest obowiązkiem każdego kulturalnego narodu. …To też cel nasz jest długiem wdzięczności wobec tych, którzy złożyli życie swe i krew na Ołtarzu Ojczyzny dla wyzwolenia Jej z przeszło stuletniej niewoli i wywalczenia niepodległości…Spełnijmy obowiązek nasz bądź to radą, czynem lub środkami materialnymi pomóżmy do urzeczywistnienia tego, co nam nakazuje święty obowiązek narodowy…”

Słowa powyższego apelu wydają się być aktualne szczególnie dzisiaj,  kiedy obchodzimy 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

Dlatego Brzeski Obwodowy Oddział Związku Polaków na Białorusi w roku jubileuszowym podjął się zaszczytnego zadania realizacji we współpracy z Fundacją Pomocy Polakom na Wschodzie projektu “Strażnicy Pamięci”, który pomimo opieki nad Miejscami Pamięci Narodowej szczególny nacisk kładzie na wychowanie patriotyczne młodzieży polskiej. Jak zaznaczyła podczas spotkania terenowych prezesów oddziałów ZPB w siedzibie KG RP w Brześciu prezez obwodowego oddziału ZPB (oraz pomysłodawca projektu) Alina Jaroszewicz: “Nawet najlepiej zorganizowane imprezy, poświęcone 100-leciu niepodległości Polski nie będą warte niczego, gdy zapomnijmy o tych, co wywalczyli Polsce niepodległość, gdy nie zatroszczymy się o groby naszych Bohaterów”.

Z satysfakcją można stwierdzić, że w sprawie opieki nad Miejscami Pamięci Narodowej na Polesiu wśród członków Związku Polaków nie pozostało obojętnych osób. Szczególne nasilenie prac przypadło właśnie na okres, poprzedzający 15 sierpnia, kiedy obchodzimy podwójne święto Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny oraz Wojska Polskiego. Pracę trwały i w Juszkiewiczach – na cmentarzu i kwaterze żołnierzy AK, w Arabowszczyźnie przy pomniku Trzech Krzyży, w Brzozówce na kwaterze Strzelców Słuckich (koordynator Dymitr Burec), na cmentarzu w Baranowiczach przy licznych grobach żołnierzy WP (koor. Jadwiga Szustal), w Prużanie przy kwaterze żołnierzy WP (koor. Eugeniusz Lickiewicz), w Kiwatyczach i Wysokim (koor. Adam Mickiewicz). Na szeroko zakrojoną skalę przeprowadzono pracę w Kobryniu i Buchowiczach – kwatery żołnierzy WP oraz cmentarz przy ul. Pierwomajskaja (koor. Aleksander Jarmoszuk), a szczególnie w Brześciu – przy kwaterze żołnierzy WP na cmentarzu przy ul. Puszkińska, na cmentarzu żołnierzy WP na Rzeczycę, przy pomniku marynarzom Flotylii Pińskiej w Mokranach oraz przy grobie por. W.Waryszczaka w Ołtuszu (koor. Irena Głuchowska). Bardzo sympatycznym akcentem przy tej akcji stał się fakt, że do prac porządkowych, prowadzonych przez członków Związku Polaków często włączają się też osoby w Związku nie zrzeszone, – i nie tylko Polacy, lecz także Białorusini.

Poniżej proponujemy Państwa uwadze krótką fotorelację z przebiegu akcji.

 

Członkowie miejskiego oddziału ZPP podczas prac na cmentarzu żołnierzy WP z 1920 r. na Rzeczyce w Brześciu.
… oraz na cmentarzu i przy kwaterze żołnierzy WP przy ul.Puszkińskiej w Brześciu.
W Kiwatyczach.
W Brzozówce. Dymitr Burec.
W Mokranach.
W Wysokim. Adam Mickiewicz.
W Wysokim. Józef Mandra.
W Ołtuszu
W Prużanie. Ks. Wincent Siewruk.
Nasi najstarszy oraz najmłodszy Strażnicy Pamięci – pan Edward Jaroszewicz (87 lat) z prawnukiem Stanisławem Sawą (9 lat). Przy pomniku Trzech Krzyży w Arabowszczyźnie po ukończonej pracy.

Eugeniusz Lickiewicz,

koordynator projektu

“Strażnicy Pamięci”

Foto: Olga Burec, Halina Mickiewicz,

Oksana Jacura, Eugeniusz Lickiewicz

Udostępnij na: