Z okazji przypadającej na dzień 22 stycznia jubileuszowej, 155-j rocznicy powstania styczniowego, w kościele pw. W.N.M.P. w Prużanie w dniu 21 stycznia b.r. odbyła sie uroczysta Msza Św., celebrowana przez proboszcza parafii ks. Wincentego Siewruka.

Tą uroczystość swoją obecnością zaszczycili Konsul Generalny KG RP w Brześciu pan Piotr Kozakiewicz wraz z małżonką oraz przybyli przedstawiciele Związku Polaków na Białorusi z Peliszcz, Brześcia i Baranowicz.

Po Mszy Św. na cmentarzu rzymsko-katolickim przy ul. Gorka w Prużanie odbyło się poświęcenie odnowionego, zawdzięczając osobistemu zaangażowaniu Konsula Generalnego RP Piotra Kozakiewicza, nagrobka weterana powstania styczniowego Józefa Ostrowskiego (dotychczasowy nagrobek uległ zniszczeniu podczas nawałnicy w lipcu 2017 r.).

Poświęcenie odnowionego nagrobka: (od prawej) Halina Mickiewicz, prezes oddziału ZPB w Peliszczach, pani Władysława – mama księdza Wincentego, Dymitr Burec, prezes oddziału ZPB w Juszkiewiczach z małżonką, Adam Mickiewicz, Konsul Generalny pan Piotr Kozakiewicz z małżonką.

Nawiązując do treści kazania podczas Mszy Św. w intencji powstańców styczniowych, pan Piotr Kozakiewicz dziękując parafianom za opiekę m.in. nad grobami powstańców, zaakcentował uwagę obecnych nad tym, że troska o miejsca pamięci narodowej jest także przejawem patriotyzmu i jest godna naśladowania w naszej polskiej tradycji.

 

Red.

Udostępnij na: