Natus est hodie Salvator 

Uczcijmy Pana Narodzenie 

Boga co żyć chciał między nami 

Naszego serca oczyszczeniem 

Radosnym śpiewem – kolędami 

Wielbimy Go w przeistoczeniu 

Gdy schodzi z niebios na ołtarze 

I Ciało swe nam daje w darze 

A duszom naszym przebóstwienie 

Człowiekiem dla nas stać się chciałeś 

Abyśmy Ojca zobaczyli 

I byśmy nigdy nie wątpili 

Że nas stworzyłeś dla swej chwały 

 

 

Pójdźmy i my do Betlejem 

Przez Twe święte Narodzenie 

Łaska ludziom z nieba spada 

Obfitości łask kaskada 

Na wszelakie ludzkie plemię 

Pójdźmy i my do Betlejem 

Czuwać razem z pasterzami 

Rozpowiadać cud widziany 

Niech się wola Pana dzieje 

 

 

 

Śpiewajmy Gloria 

Śpiewajmy Gloria…  z Aniołami 

Zagrajmy skocznie z pasterzami 

Gdyż dzisiaj Pan nam się narodził 

Świat cały z grzechów oswobodził 

Bo nie ma dnia tak wesołego 

Przez Boga nam ogłoszonego 

Szukajmy razem Maleńkiego 

Z Maryi znajdźmy zrodzonego 

Pośpieszmy Pana adorować 

Zechciejmy siebie przed Nim schować 

Gdy coś nam będzie objawione

Niech będzie w sercu ocalone 

Ks.Józef 

Udostępnij na: