9 września 2017 roku na ziemi lachowickiej w Niedźwiedzicy  już  po raz drugi odbył się Festiwal „Dzień  Kultury Polskiej w Lachowiczach i rejonie lachowickim”.

Festiwal się rozpoczął  od Uroczystej Mszy Swiętej  Dziękczynnej w Kościele pw. Św. Piotra i Pawła.  Mszę Św. celebrował ksiądz Maksim Boczarnikow.

Wszystkich uczestników i gości   przywitała Janina Prudnikowa, organizator Festiwalu,  prezes   oddziału Związku Polaków na Bialorusi w Lachowiczach. Festiwal zaszczycili swoją obecnością  Piotr Kozakiewicz z Małżonką – Konsul Generalny Konsulatu Rzeczpospolitej Polskiej w Brześciu, Renata Dziemiańczuk – wiceprzewodnicząca  do spraw kultury Związku Polaków na Białorusi z Grodna, Alina Jaroszewicz – redaktor pisma polskiego „Echa Polesia”, prezes oddziału ZPB obwodu brzeskiego, księża Oleg Silkiewicz i Maksim Boczarnikow.  Mszę Świętą uświetnili pięknym śpiewem   chór z parafii w Nowej Myszy pw. Przemienienia Pańskiego  i chór z Mińska „Cantus Cordis” .

Zespół „Lachowickie Stroje”z Lachowicz

Podczas Festiwalu wystąpiły recytatorzy, wokaliści,  duet „Przyjaźń” z  Lachowicz, chór „Kraj rodzinny”z Baranowicz,  chór doroslych i chor dziecięcy «Cantus Cordis» z Mińska, chór mieszany „Przyszłość” z Nowej Myszy,     chór „Uścisk dłoni” z Brześćia, zespół „Przyjaciółka” z Niedwiedzicy, zespół z Hajnina „Uśmiech”, zespół „Lachowickie Stroje”z Lachowicz.

W programie  Festiwalu kultury polskiej w  Niedwiedzicy były także   konkursy prac rękodziałaczy ,  potraw kuchni polskiej.

Festiwal  odbywał się przy pięknej pogodzie i atmosferze,  wśród  ludzi przyjaznych i życzliwych, mocnych wiarą i miłością,  głęboko przywiązanych do narodowej tradycji.

Chór mieszany „Przyszłość” z Nowej Myszy

Festiwale, jarmarki, festyny – to najpiękniejsza  narodowa tradycja. Na przestrzeni wieków one zmieniały swój charakter. Jednak jak dawniej,  tak i dziś one są ważne dla nas wszystkich, gdyż przypominają, że to właśnie dzięki naszej pamięci to wszystko żyje i trwa.

Elżbieta Michajłowa, Brześc

Udostępnij na: