Dzień Kultury Polskiej w Lachowiczach i rejonie Lachowickim