W niedziele 7 maja w Grodnie odbyły się zorganizowane przez Związek Polaków na Białorusi uroczystości z okazji obchodów Dnia Polonii i Polaków.

W tym dniu do Grodna, by obchodzić swoje święto, przyjechały liczne reprezentacje terenowych oddziałów ZPB z różnych regionów Białorusi, w tym też z obwodu brzeskiego. Na zaproszenie organizatorów, z Polski wraz z wicemarszałek Senatu RP Marią Koc przybyła kilkuosobowa delegacja polskich parlamentarzystów. W jej składzie znaleźli się: wiceprzewodnicząca senackiej Komisji Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, senator Grażyna Sztark, wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, poseł Robert Tyszkiewicz oraz członek sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą, poseł Wojciech Kossakowski. Na uroczystości do Grodna przybył także Dariusz Piotr Bonisławski, prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, prezesowi SWP towarzyszyli jego koledzy z Białegostoku i Warszawy – prezes Podlaskiego Oddziału tej organizacji Anna Kietlińska i skarbnik Zarządu Krajowego SWP Tomasz Różniak. Z Mińska na zaproszenie Zarządu Głównego ZPB przybył do Grodna Ambasador RP na Białorusi Konrad Pawlik. Obecni byli także pracownicy Konsulatu Generalnego RP w Grodnie, na czele z szefem placówki Jarosławem Książkiem, któremu towarzyszyła małżonka Elżbieta Książek.

W zorganizowanym pod otwartym niebem kilkugodzinnym koncercie wzięły udział polskie zespoły artystyczne z różnych stron Białorusi, m.in. z Lidy, Wołkowyska, Smorgoni, Mińska, Mołodeczna, Homla, Brześcia. Zwiedzający imprezę  Grodnianie i goście oprócz występów muzycznych i tanecznych  podziwiać mogły malarstwo członków, działającego przy ZPB Towarzystwa Plastyków Polskich i wyroby rękodzieła autorstwa członków Towarzystwa Twórców Ludowych.

Do obejrzenia szczegółowych relacji z przebiegu wielkiej polskiej majówki w Grodnie zapraszamy Państwa na stronę www.znadniemna.pl.

Red.

Udostępnij na: