Jurij_Malyszewski_RozanaPrezentujemy Czytelnikom prace różańskiego mistrza wycinanki Jurija Małyszewskiego.

Urodzony w Niżniedźwińsku na Dalekim Wschodzie, wrócił do Różany, miasteczka swoich przodków.

W latach 80-ch, po ukończeniu szkoły średniej, był pomocnikiem, fotografem i kronikarzem ks. Michała Woronieckiego. A także jego ulubionym uczniem.

To ks. Michał nauczył Jurija podstaw wycinanki, niezwykłej techniki „wydzieranki różańskiej”.

Jest to technika wydzierania rysunku nożem, prawie nie korzystając z nożyczek.

Wycinanki Jurija Małyszewskiego łączą w sobie symbolikę ludową z chrześcijańską i szlachecką, przeplatają się w nich krajobrazy rodzinne Puszczy Różańskiej i perły miejscowej architektury, osadzone w różnych epokach historycznych.

 

"Dziadźka Jaś” - pamięci wybitnego różańskiego garncarza Jana Lisowskiego
„Dziadźka Jaś” – pamięci wybitnego różańskiego garncarza Jana Lisowskiego

 

Te prace pokazują fenomen tworzenia z dostępnego materiału dzieł sztuki służących do dekoracji, opowiadających o kulturze i historii ziemi ojczystej, o bohaterskich walkach.

 

Puszcza Różańska
Puszcza Różańska

 

Jurij Małyszewski jest dziś znanym na Białorusi mistrzem wycinanki historycznej, uczestnikiem licznych wystaw i wernisaży, pedagogiem, przekazującym swoją wiedzę i umiejętności młodemu pokoleniu różaniaków.

 

Młoda szlachta Wielkiego Księstwa Litewskiego
Młoda szlachta Wielkiego Księstwa Litewskiego

 

Dzięki głębokiemu osadzeniu w lokalnej kulturze, walorom estetycznym, symbolicznym i wreszcie użytkowym, prace Jurija Małyszewskiego są żywym i pięknym świadectwem łączności pokoleń, kontynuacji zapomnianej już prawie sztuki wycinanki historycznej.

 

Matka Boża
Matka Boża

 

Red.

Udostępnij na: