6 lutego br. w  Warszawie w budynku Centrum Olimpijskiego PKOI  odbyła się gała finałowa II edycji Konkursu Historycznego Patria Nostra, adresowanego do starszej młodzieży szkolnej.

W uroczystości wzięli udział uczestnicy konkursu, ich opiekunowie, zaproszeni goście, przedstawiciele sponsorów i fundatorów nagród, dziennikarze oraz TV. Wśród zaproszonych gości było wiele znanych i szanowanych osób, m.in. Pan prof. Jan Żaryn – Senator RP, dr. Rafał Łatka – Instytut Pamięci Narodowej, Pan Jarosław Stawiarski – Ministerstwo Sportu i Turystyki, Anita Włodarczyk – polska mistrzyni olimpijska, rekordziska świata w lekkiej atletyce.

Celem Konkursu było propagowanie historii Polski, krzewienie wartości i postaw patriotycznych, etyki chrześcijańskiej i budowa społeczeństwa obywatelskiego.

Zadanie  KONKURSOWE polegało na wykonaniu 30-sekundowej animacji komputerowej dotyczącej najważniejszych wydarzeń historycznych, które miały miejsce w okresie konkretnego tygodnia.

W KONKURSIE WZIĘŁO UDZIAŁ  90 drużyn uczniowskich, 3-osobowych, z warszawskich  liceów i gimnazjów, a także  po raz pierwszy zostali  zaproszeni  uczniowie szkół polskich z Białorusi (Grodna i Brześcia), Litwy (Wilna) i Ukrainy(Lwowa).

Wykonawcy prac pokazali  wszelkie umiejętności w zakresie wiedzy z historii, informatyki oraz zmysłu plastycznego. Nad poprawnością merytoryczna, jakością prac, prawdą historyczną czuwała Rada Programowa polskich naukowców na czele z Profesorem Janem Żarynem – Senatorem RP. Współorganizatorami Konkursu byli Agencja Reklamowa MG Media i Stowarzyszenie Polska Jest Najważniejsza.

Drużyna PSS im. I.Domeyki w Brześciu

Ocena prac polegała na głosowaniu wszystkich uczestników konkursu na 5 najlepszych prac, a zasady głosowania były podobne go formuły znanej z konkursu Eurowizji.

NAGRODY.  Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali atrakcyjne nagrody, które zostały ufundowane przez znane i szanowane osoby, instytucje i firmy. Nagroda główna – wycieczka do Brukseli, została ufundowana przez posłów do Parlamentu Europejskiego: Pana Ryszarda Czarneckiego i Pana  Zbigniewa Kuzmiuka. Nagrodę główną otrzymały 3 zwycięskie drużyny uczniowskie z Warszawy.

EMISJA PRAC KONKURSOWYCH NA TELEBIMACH.  Prace konkursowe  będą wyświetlane  przez okres 1 tygodnia w ciągu 2017 roku na telebimach reklamowych znajdujących się w miejscach publicznych.

Drużyna uczniowska  PSS im. I.Domeyki w Brześciu Elżbieta Miniuk, Konstanty Suworow, Nikita Tielesz  składa  serdeczne podziękowania Organizatorom  Konkursu panu Mirosławowi Gryko MG Media za zaproszenie do udziału w Konkursie, Panu Senatorowi  RP Janowi Żarynowi za gościnność i  wycieczkę po Sejmie RP, Panu Robertowi Czyżewskiemu Prezesowi Fundacji Wolność i Demokracja oraz Panu Maciejowi Jastrzębskiemu współpracownikowi Fundacji WiD za ciekawą wycieczkę po Warszawie i organizację pobytu w Warszawie. Gratulujemy Zwycieżcom i czekamy na III edycję Konkursu!

Julia Korsuncewa

Udostępnij na: