10 listopada na katolickim cmentarzu w Brześciu odbyło się uroczyste poświęcenie nowo odrestaurowanych nagrobków wojskowych i cywilnych. Stało się to możliwe dzięki wsparciu Senatu RP oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP. Następnie odbyła się prezentacja pierwszej publikacji o nekropolii katolickiej w Brześciu.

Program rozpoczął się od wspólnej modlitwy w intencji poległych i wszystkich zmarłych, oraz poświęcenia nagrobków.

Pomnik, odrestaurowany w październiku 2016 roku
Pomnik, odrestaurowany w październiku 2016 roku

Przybyli goście zwiedzili cmentarz wspólnie z brzeskim krajoznawcą i autorem publikacji „Nekropolia katolicka w Brześciu” Iwanem Czajczycem. Opowiedział on o historii cmentarza, a także o wybitnych ludziach, spoczywająych w tym miejscu.

Poświęcenie nagrobków
Poświęcenie nagrobków
Iwan Czajczyc – krajoznawca, autor publikacji „Niekropolia katolicka w Brześciu”
Iwan Czajczyc – krajoznawca, autor publikacji „Niekropolia katolicka w Brześciu”

„Muzeum na wolnym powietrzu – tak można nazwać nekropolię katolicką w Brześciu, gdzie zachowały się niezwykłe przykłady architektury nagrobnej z polowy XIX – początku XX wieku. Na terenie cmentarza można odnalezć pełne symbolizmu dzieła wykonane w różnych stylach i technikach, m.in. pełnowymiarową rzezbę Chrystusa, pomniki z figurami Matki Bożej i anioła, płaskorzezby portretowe, kaplice, krypty rodzinne, pomniki w postaci płyt żeliwnych, stylizowane drewno z obciętymi gałęziami, stele i wiele innych obiektów architektury funeralnej.”

Ambasador RP na Białorusi Konrad Pawlik podczas prezentacji w konsulacie Generalnym RP w Brześciu
Ambasador RP na Białorusi Konrad Pawlik podczas prezentacji w konsulacie Generalnym RP w Brześciu

Następnie uczestnicy uroczystości udali się do siedziby konsulatu RP, gdzie odbyła się prezentacja publikacji „Nekropolia katolicka w Brześciu”, opracowanej przez Iwana Czajczyca – badacza oraz wielkiego miłośnika historii, dzięki któremu możemy na nowo odkryć to trochę zapomniane, lecz jakże ważne miejsce dla historii naszego miasta, jak również dla kazdego z nas.

Trzydziestostronicowa broszura poświęcona jest historii katolickiej nekropolii w Brześciu. Publikacja stanowi doskonały przewodnik – zawiera plan cmentarza ze wskazaniem położenia opisanych grobów oraz informacje o osobach tam spoczywających.

Fragment publikacji „Nekropolia katolicka w Brześciuź”
Fragment publikacji „Nekropolia katolicka w Brześciuź”

„Wartość historyczna i kulturowa cmentarza katolickiego w Brześciu jest niezaprzeczalna. Nagrobki na cmentarzu są bogatym zródłem informacji o poprzednich pokoleniach mieszkańców miasta. […] Tu wieczny odpoczynek znalazły osoby duchowne, uczestnicy powstania 1863 roku, wojskowi armii imperium rosyjskiego, żołnierze stacjonujących w Brześciu jednostek IX Okręgu Korpusu Wojska Polskiego, członkowie rodów szlacheckich, na przykład Maria Anna Radziwiłł, wywodząca się z jednego z najbardziej znanych  w Wielkim Księstwie Litewskim rodów książęcych, oraz osoby publiczne, polityce, lekarze, urzędnicy i inni mieszkańcy miasta”.

Opr. i   foto Anna Godunowa

Udostępnij na: