Szanowna Pani Redaktor,

Stosownie do Pani apelu opracowałam tzw. Listę „katyńską” osób zamieszkałych przed wojna w Brześciu, a zamordowanych przez NKWD w 1940 r. w więzieniu w Mińsku (Białoruś).

Do opracowania tej listy posłużyły mi „Kalendarze na rok 2000” wydane przez Fundację NOM w Łodzi (ul. Narutowicza 91 b/4).

Na podstawie dokumentacji i relacji zawartych w tomach 1, XVI Trójksięgi, fakty zestawili i dokumenty usystematyzowali ks. Prof. Zdzisław Peszkowski i dr inż. Stanisław Zygmunt Maria Zdrojewski.

Mam nadzieję, że przesłana do Pani lista znajdzie zainteresowanie wśród czytelników „Echa Polesia”.

Z poważaniem,

Emilia Maćkowiak

P.S. Jestem w trakcie opracowania listy dla całego Polesia

LISTA KATYŃSKA zamordowanych przez NKWD w więzieniu „Amerykanka
w Mińsku (Białoruś), zamieszkałych w 1939 r. w Brześciu

 1. PP Kazimierz GAWURSKI, Urz. Śled. Brześć
 2. Kapral rez. Aleksander KOTOWSKI, Gdynia, Brześć
 3. Rez. Jan ILKOWSKI, St. Kisielin, Brześć
 4. Rez. Marek MORAWSKI, Urz. DOK IX, Brześć
 5. emer. Leon Konstanty STRZELECKI, Brześć
 6. Ppłk Andrzej MEYER, Brześć
 7. PP Zbigniew Marian FLACH, Urz. Śled. Brześć
 8. Kpt Henryk CIEŚLIKOWSKI, DOK IX, Twierdza Brześć
 9. Kpt Jan MICHAŁOWSKI, DOK IX, Brześć
 10. Kolejarz Jan ROSAK, Brześć
 11. Kpt Eugeniusz WILCZYŃSKI, Twierdza Brześć
 12. Kpt posp. Rusz. Franciszek KOLBUSZ, poseł RP, prezydent m. Brześć
 13. sierż. Zaw. Józef WILKOSZ, 33 pp Brześć
 14. Kpt lek. Inter. Kazimierz Jan PŁOŃSKI, Brześć n/Bugiem n/Bugicm
 15. PP Ludwik ROMANOWSKI, komis. Brześć n/Bugiem
 16. Przód. PP Józef RATAJCZAK, Brześć
 17. sierż. Zaw. Stefan KOŁODZIEJSKI, 35 pp Twierdza Brześć n/Bugiem
 18. Bronisław OLESZKIEWICZ, rusznikarz, Brześć
 19. post. Teofil DONDEREWICZ, Brześć n/Bugiem
 20. Kupiec, służba pomocnicza PP Roman Adam LENKIEWICZ, Łyszczyce-Brześć
 21. rez. Jan ABASZA, nauczyciel, Brześć n/Bugiem
 22. wachmistrz Tytus WRONOWSKI, Prokuratura Brześć n/Bugiem
 23. Kpt Józef KOWALSKI, Brześć, Warszawa
 24. przód. PP Jan DREHER, Komenda Wojewódzka Brześć
 25. zaw. Cyryl Karol KOSACKI, 9 baon saperów Brześć n/Bugiem
 26. Sierż. zaw. Stanisław MASŁOWSKI, Brześć n/Bugiem
 27. ogniomistrz zaw. Leon LEWANDOWSKI, Brześć n/Bugiem
 28. Kpt st. spocz. Walerian STRZELECKI, Brześć n/Bugiem
 29. Kpt Stefan MAŃKOWSKI, harcerz wywiad DOK IX, Brześć n/Bugiem
 30. Mjr Jan Józef KOSINA, Wojsk. Biuro Histor. Warszawa, Brześć n/Bugiem
 31. post. PP Roman BUŁAT, Brześć n/Bugiem
 32. Kapral zaw. Marian KREMPA, Brześć n/Bugiem
 33. Cywil Henryk DYOZIŃSKI, Brześć n/Bugiem
 34. Cywil Włodzimierz ZAIKIN, Brześć n/Bugiem, zamordowany w więzieniu Kijowa
 35. rez. Natan KREGER, Brześć n/Bugiem

_____________________________________

Opracowała

Emilia Maćkowiak

Prezes Honorowy

Gdańskiej Rodziny Katyńskiej

 

Udostępnij na: