Polesie, jeden z najciekawszych regionów w Europie  pod względem
krajobrazowym, przyrodniczym, etnograficznym i historycznym, jest ciągle
mało znany. Mało też jest znana przeszłość Polesia W stosunku do innych do
innych sąsiednich regionów tej krainie poświęcono stosunkowo mało
publikacji.
Echa Polesia dobrze służą gromadzeniu wiedzy o tej krainie i jej
upowszechnianiu oraz podtrzymywaniu więzi między dawnymi
i obecnymi jej mieszkańcami. Wiele materiałów jest cennym źródłem do badań
naukowych.
Dlatego przy zachowaniu przyjętego dotychczas profilu kwartalnika sądzę, że
było by celowe poszerzenie poszczególnych jego działów:
-krajobraz Polesia dawny i obecny,
-rozszerzenie zakresu problematyki przyrodniczej – geologia, świat roślin i
zwierząt,
-kultura materialna, duchowa i społeczna Polesia na tle innych regionów,
-poszerzenie tematyki historycznej z wykorzystaniem relacji żyjących jeszcze
świadków wydarzeń rozgrywających się zwłaszcza w okresie II wojny światowej,
dawne i obecne życie religijne na Polesiu, Kościół Katolicki, Cerkiew
Prawosławna,Unia kościelna.
-literatura piękna o Polesiu,
-działalność społeczna, kulturalna i organizacyjna Polaków na Polesiu.

Życzę dalszych sukcesów

Jerzy Perdenia

Udostępnij na: