2014-03-03_140324W numerze:

Alina Jaroszewicz, Nowe tendencje w ruchu polonijnym na Białorusi, Regina Konowaluk, Klub Polski w Brześciu, Stanisław Mikołajczak, Polacy w Baranowiczach, Regina Konowaluk,  Białorusko – polski Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości, Anna Paniszewa, Nigdy nie zapomnimy, Dom spokojnej starości w Łahiszynie, Maria Rutkowska, Z dziejów polskiej szkoły. Gimnazjum Państwowe im. M. Rodziewiczównej w Kobryniu (1915 – 39), Anatol Gładyszczkuk, Król z Wolczyna, Z „Dyariusza bytności króla Stanisława A. Poniatowskiego w Pińsku”, W. Bogdanow, D. Krasnodębski. S. Romanowicz, Król nie wrócił?, Irena Pawluczuk, Córki Romualda Traugutta, Zygmunt Popiel, Twierdza Brzeska, cz. III, Zygmunt Popiel, Zabijanie na raty, Józef Adamski, Jan Ciechanowicz, Ks. Roman Dzwonkowski, Ks. Stanisław Ryżko, Krystyna Brodacka, Honor i zdrada, Olga Semeniuk, Aleksander Wielki znów zdobywa świat, Józef Adamski, Notki o książkach, Alina Jaroszewicz, Był taki czas, Stypendia Fundacji „Semper Polonia” Listy, podziękowania, Błogosławieństwa księdza Tadeusza Fedorowicza, Ana Paniszewa, Główna świątynia Polesia.

Udostępnij na: