30 lat temu

Z „kroniki” parafii pw. Św. Trójcy w Różanie:

 

„ …8 lipca 1984 roku – niedziela XIV zwykła.

   Odbyła się w naszym kościele bardzo rzadka uroczystość. Dziś ks .Kazimierz Wielikosielec, pochodzący ze wsi Starowola za Prużaną, odprawił tu prymicyjną Mszę św.

Święcenia kapłańskie otrzymał dnia 3 czerwca 1984 roku z rąk ks. Juliana kardynała Waiwodsa w Rydze.

 

 Porządek nabożeństwa był następujący:

   1 – powitanie nowowyświęconego kapłana przez parafian przy bocznym wejściu do kościoła.

   2 – nałożenie tu szat liturgicznych przez neopreźbitera.

   3 – wprowadzenie go do kościoła procesjonalnie ze śpiewem „Boże, lud Twój czcią przejęty.

   4 – pokropienie przede Mszą niedzielną.

   5 – Mszę św. Okolicznościową naukę wygłosił ks. Woroniecki, prob. różański; w czasie Komunii św. Hymn dziękczynny „Ciebie, Boże, wysławiamy”.

   6 – po Mszy – prymicyjne błogosławieństwo rodziców, obecnych na prymicjach, brata, krewnych i wiernych.

   Uroczystość prymicyjną uświetniło sześciu kleryków z duchownego seminarium w Rydze. Kilku z nich rozdawali obrazki po zakończeniu nabożeństwa.

Różana. Ks. Kazimierz Wielikosielec (z liliami w ręku) w towarzystwie ks.Michała Woronieckiego, proboszcza parafii i kleryków z Seminarium w Rydze. 8 lipca 1984 rok.
Różana. Ks. Kazimierz Wielikosielec (z liliami w ręku) w towarzystwie ks.Michała Woronieckiego, proboszcza parafii i kleryków z Seminarium w Rydze. 8 lipca 1984 rok.

   Na prymicje nie byli zaproszeni kapłani z innych miejscowości, gdyż niedzielne obowiązki parafialne nie mogły być zakłócone w niedzielę….”

Fragmenty z  „Kroniki” księdza Michała Woronieckiego CM

Dzielnica “Księży” we wsi Starowola – tutaj urodził się i wychował przyszły biskup K.Wielikosielec; w czasach prześladowania religii w ZSRR w domku jego rodziców miejscowi katolicy w niedzieli i święta zbierali się na modlitwę.
Dzielnica “Księży” we wsi Starowola – tutaj urodził się i wychował przyszły biskup K.Wielikosielec; w czasach prześladowania religii w ZSRR w domku jego rodziców miejscowi katolicy w niedzieli i święta zbierali się na modlitwę.

 

Życzymy Kochanemu Księdzu Biskupowi

długich lat życia, aby nadal, jak Święty Paweł mógł mówić:

„Dla słabych stałem się słaby, by pozyskać słabych.

Stałem się wszystkim dla wszystkich, aby uratować za wszelką cenę choć niektórych. Wszystko zaś czynię dla Ewangelii, by mieć w niej swój udział”.

Przeżywaj nadal Chrystusowe kapłaństwo wg słów Sługi Bożego Jana Pawła II:

„Ostatecznie zawsze potrzebny ludziom okaże się tylko kapłan świadom pełnego sensu swego kapłaństwa: kapłan, który głęboko wierzy, który odważnie wyznaje, który żarliwie się modli, który z całym przekonaniem naucza, który

służy, który wdraża w swe życie program ośmiu błogosławieństw, który umie bezinteresownie miłować, który jest bliski wszystkim – a w szczególności najbardziej potrzebującym”.

Redakcja „Ech Polesia’,

uczniowie i nauczyciele Polskiej Szkoły Społecznej im.I.Domeyki w Brześciu, wdzięczni i pamiętający wierni z obwodu brzeskiego

Udostępnij na: