2014-02-28_142725W numerze:

Zbigniew Kabata, Wygnano Polaków z pradawnych siedzib, Jacek Kaczmarski, 17 września, Alina Jaroszewicz, 17 września 1939., a Polacy na Białorusi, Józef Adamski, w 70. Rocznicę agresji sowieckiej, Kalendarium, W I rocznicę wejścia Karty Polaka, dr Jarosław Książek, Historia „Kartą” pisana, Alina Jaroszewicz, Polacy na Białorusi a przemiany…, prof. Wiesław Gołębiewski, Transformacja w Polsce, Joanna Stypuła – Gliwa, Tragiczna historia książąt Skirmuntów, Władysław Czapski, dzieje naszej isfahańsko – libańskiej grupy, ks. Prof. Roman Dzwonkowski SAC, Ksiądz Albert Bakinowski, Profesor Zbigniew Kabata, Agnieszka Grędzik – Radziak, Biblioteki polskie w województwie poleskim przed i po 17 września 1939 r., Zbigniew Drela, Czy są warunki do zapomnienia i pojednania?, Władysław Czapski, Moje groby, ppłk Michał Aniszewski, Pamięci 17 września, Jan Wójcik, Takie sobie wspominki, Wiktor Szukiłowicz, Matka Boża Żyrowicka.

Udostępnij na: