W Nowogródku, na placu obok położonego w centrum miasta przy ulicy A. Mickiewicza kościoła Dominikanów, ustawiono pomnik świętego patrona parafii i miasta Nowogródka – św. Michała Archanioła.

Kolumna z figurą św. Michała Archanioła w Nowogródku

Na ziemi nowogródzkiej kult św. Michała Archanioła istnieje od dawnych czasów. Wizerunek świętego patrona umieszczono na herbie utworzonego w 1507 r. województwa nowogródzkiego (oficjalnie herb zatwierdzono w 1529 r.). Św. Michał Archanioł jest także i na współczesnym herbie miasta.

Herb województwa Nowogródzkiego. 1529 r.
Współczesny herb Nowogródka. 2001 r.

Pozłoconą rzeźbę św. Michała Archanioła (złoto jest symbolem dobrych uczynków) umieszczono na wysokiej 7-metrowej kolumnie. Warto nadmienić, że Nowogródek znajduje się na wysokości 292 metrów n.p.m., przez co jest uważany za najwyżej położone miasto na Białorusi, z czego wynika, że teraz św. Michał Archanioł góruje nad całym krajem.

W dniu 28 maja b.r. proboszcz rzymsko-katolickiej parafii ks. Juryj Żegaryn informując o wzniesieniu pomnika powiedział: „Wreszcie została dokonana swoista intronizacja świętego Archanioła Michała nad Białorusią, w najbardziej wysoko położonym mieście kraju. Obecnie ta figura przypomina wszystkim, kto broni naszego kraju.”

Przypomnijmy, że św. Michał Archanioł jest ognistym wojownikiem, Księciem Niebiańskiej Armii, która walczy w imię sprawiedliwości i prawa, obrońcą bezprawnie skazanych i prześladowanych.

Opr. red.

Udostępnij na: